Самоосигуряване

Самоосигуряване, какво трябва да знаем?

Rate this post

 

Осигуряване като собственик и управител на фирма

В този материал ще разгледаме въпроса, който възникава задължително след регистрация на фирма. А именно: ,, какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма и какво е това самоосигуряване?“

Работя като фрийлансър или като свободна професия, какво да правя?

Накратко има две опции:

1.Регистрация като самоосигуряващо се лице;

2.Осигуравяне по договор за упраление и контрол (ДУК).

Двете опции са различни- първо по вид осигуряване и второ по отношение на сумите на осигуровките и как ще бъдат третирани като разходи за данъчни цели и доходи на лицето, което се осигурява.

Цени за счетоводни услуги, данъчни и осигурителни въпроси.

Самоосигуряване

При самоосигуряване, лицето се самоосигурява, само си плаща необходимите вноски към държавата. Ежемесечно се плаща сумата на дължимите осигуровки към НАП и тези осигуровки не се третират като разход на фирмата, на която лицето е собственик, а са лични разходи, на лицето което се самоосигурява.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

При самоосигуряване е важно да отбележим, че има минимален осигурителен доход МОД (сума, върху която се изчисляват осигуровките) в размер на 610 лв (от 01.01.2020 г.) и максимален осигурителен доход в размер на 3000 лв.

Лицето, което се самоосигурява може да избира дали да има право на болничен (да получава обезщетение от НОИ при заболяване), или без право на болничен.

Минималният осигурителен доход (МОД)

Ако дадено лице е избрало да се самоосигурява на минималният осигурителен доход (МОД), от 610лв, с право на болничен, месечната му сума, която е необходимо да заплати през 2020г. е 190,93 лв. Сумата на осигуровките при опция без право на болничен е по-ниска и е в размер на 169,58.

Регистрация на фирма в Пловдив

Ако дадено самоосигуряващо лице е пенсионер, то тогата лицето може да плаща вноски само за здравното си осигуряване и в този случай месечната сумата е над 3-4 пъти по- ниска спрямо предходните и е в размер само на 48.80лв.

Регистрация на фирма във Варна

Срок до 25-то число

Всички осигуровки се начисляват, подават и плащат до съответните сметки на НАП до 25-то число на месеца за предходният месец. Осигуровките които ще се начислят до 25 април 2020г. , ще бъдат за месец март 2020г. В същият срок се подават и месечните декларации за осигурвки Образец 1.

Максимален осигурителен доход

Всяко лице има право да се осигурява и върху по- висока сима от минималният осигурителен доход (МОД), от 610 лв. От това ще зависи размера на пенсията, размера на майчниството, болничите и т.н. Осигурителният доход не може да бъде по-висок от максималният праг за 2020г., който е 3000лв.

Регистрация на фирма в Русе

Според закона, ако собственик и управител на фирма реши да се самоосигурява, това трябва да стане в 7-дневен срок от започване на дейността, като регистрацията като самоосигуряващо се лице става след подаване на декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП.

ПИК (персонален идентификационен код)

Това може да стане офлайн на място в офис на НАП или онлайн, за което е необходим ПИН (персонален идентификационен код). от НАП

Каква фирма да регистрирам в България?

Самоосигуряването е подходящ вариант при стартиране на малък бизнес с ограничен капитал, защото това дава възможност на собственика и управителя да минимизира разходите за осигуровки, докато бизнесът се разрасне и стане стабилен.

По подробно можете да разгледате на сайта на НОИ.

Ако имате въпроси или необходимост да бъдете консултирани, не се колебайте, а директно се свържете с нас!