Регистрация на фирма на най-изгодни цени

Вие искате да стартирате собсвен бизнес, собствена фирма, проект. Искате да направите вашата регистрация на фирма бързо, лесно и на ниска цена, доверете се на професионалистите с опит. 

Трябва само да изберете желаната от вас услуга и да се възползвате от нашата подкрепа и помощ за регистриране на нова фирма на най-ниските цени.

 

Цена за регистрация на фирма

Цена за регистрация на фирма- ООД

При регистрация на ООД, ако решите вие да свършите цялата работа на гише в агенцията по вписванията ще ви струва около 170 лв., а при нас услугата е общо 169 лв. с всички разходи по дейността на отркиване.

Не Ви препоръчваме да ходите до агенцията по вписванията, тъй като въведен строг режим на достъп до агенцията, всичко минава по електронен път.

Какви биха били разходите за регистираране на фирма?

  • Разходи за подготвяне на документите:

  • Разходи за нотариална заверка на документи: около 6 лева + държавна такса за удостоверение за актуално състояние 7 лв. + банкова такса за плащането между 2 и 5 лв.

  • Разходи за откриване на банкова сметка за внасяне на уставния капитал: между 10 и 40 лева, в зависимост от банката;

  • Такса на Търговския регистър за регистрация на дружеството: 110 лева, ако занесете документите лично в Търговският регистър или 55 лева, ако подадете документите по електронен път;

Общо Вие бихте платили около 170 лв. + много изгубено време.

Ползвайки нашите услуги за регистриране на ООД, вие заплащате общо 169 лв. Доверявайки се на професионалистите вие печелите сигурност и спестявате много време и лутане по администрация.

Цена за регистрация на фирма – ЕООД

Решавате да отриете ново ЕООД, сами ще Ви струва около 170 лв., а ние Ви предлагаме 169лв. с всички административни разходи + хонорара по отриването.

  • Разходи за подготвяне на документите:

  • Разходи за нотариална заверка на документи: около 6 лева + държавна такса за удостоверение за актуално състояние 7 лв. + банкова такса за плащането между 2 и 5 лв.

  • Разходи за откриване на банкова сметка за внасяне на уставния капитал: между 10 и 40 лева, в зависимост от банката;

  • Такса на Търговския регистър за регистрация на дружеството: 110 лева, ако занесете документите лично в Търговският регистър или 55 лева, ако подадете документите по електронен път;

Общо Вие бихте платили около 170 лв. + много изгубено време.

Ползвайки нашите услуги за регистриране на ООД, вие заплащате общо 169 лв. Доверявайки се на професионалистите вие печелите сигурност и спестявате много време и лутане по администрация.

Регистрирали сте фирма или искате счетоводно обслужване на вашата фирма.