Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги

Счетоводна кантора Инфо Консулт ООД, гр. Благоевград и София предлага счетоводни услуги за цяла България, изцяло онлайн на абонаментен принцип или еднократни счетоводни услуги по договаряне.

Посочените цени на счетоводни услуги в гр.Благоевград са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване който включва – текущо осчетоводяване, годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав.

Обслужваме клиенти от различни браншове и бизнеси, през последните години умело работим с много международни транспортни фирми. Разберете повече за счетоводство на международна транспортна фирма. Вие сте транспортна фирма, която иска да възстанови ДДС от Европейският съюз, може да се обърнете към нас за консултация и възстановяване.

Цени на счетоводни услуги

Примерни цени на счетоводно обслужване и на предлаганите от нас услуги можете да видите по долу, а за повече информация можете да се свържете с Нас или да си уговорите среща.

Брой документи месечноНерегистрирани по ДДСРегистрирани по ДДС
Фирми с малък брой персонал до 2-3 души, малък обем документи (до 20 документа на месец), една банкова сметка.30-70 лв.70-130 лв.
Фирми с персонал от 3-5 човека и осигуряване на собственика/ци), обем документи до 40 документа на месец с една банкова сметка.70-110 лв.90-150 лв.
Фирми с персонал до 10 човека и осигуряване на собственика/ци), среден обем документи ( до 60 документа на месец), една банкова сметка.130-170 лв.150 – 300+ лв.
Посочените цени на счетоводни услуги са за град Благоевград

*Цените са примерни и подлежат на обсъждане и корекция при различните условия на работа и договореност между счетоводната къща и клиента.

Бонуси които получавате при сключване на договор с Инфо Консулт ООД:

  • Първи БЕЗПЛАТЕН месец при сключване на договор за една или повече години;
  • Вземане и носене на документи от офис на клиента БЕЗПЛАТНО;
  • Регистрация по ДДС БЕЗПЛАТНО;
  • Годишно приключване БЕЗПЛАТНО;
  • Обработка на стари периоди-50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.
  • Счетоводни и данъчни консултации при сключен договор БЕЗПЛАТНО.
  • Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми БЕЗПЛАТНО.

Счетоводство на фирма нерегистрирана по ДДС.

Счетоводството на фирма нерегистрирана по ДДС е по-облекчено от счетоводството на фирма регистрирана по ДДС.

Разликата идва от там че тези дружества не подават справка по ДДС, поради което фактурите били те приходни или разходни, които са издадени от и на дружеството, могат да бъдат предоставени на счетоводството с известно закъснение.

Всяка фирма, която не е регистрирана по ДДС трябва да си следи кога ще достигне задължителният лимит/праг за да се регистрира по ДДС, който е в размер на 50 000 лв. за последните 12 последователни месеца преди текущият месец.

За дружествата, които извършват ВОП (вътрешнообщностни придобивания на стоки), следва да се регистрират по ДДС, ако сумата на тези придобивания надвиши 20 000 лв.

А за дружества, които извършват услуги на дружества от европейския съюз различни от България следва веднага да се регистрира по ДДС. Тези и други особености налагат фирмите да избират подходяща счетоводна къща, която да ги обслужва.

Счетоводство на ООД

Счетоводството на ООД няма съществени различия от счетоводството на ЕООД. Тук основен момент е да се знае дали фирмата е регистрирана по ДДС.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС всеки месец трябва да подава до 14-то число справка декларация по ДДС, която да отразява извършените и получените доставки на стоки и услуги.

Както и да се внесе ДДС-то ако дружеството е на внасяне, ако е на възстановяване процедурата е друга.

Ако пък дружеството не е регистрирано по ДДС дружеството трябва да следи кога ще достигне задължителния оборот за регистрация по ДДС.

При счетоводното обслужване на ООД декларация 1 и декларация 6, които са свързани с осигуряването на персонала трябва да се подават до 25-то число на текущия месец, за предходния месец.

Примерно през месец февруари до 25-то число се подават осигуровките за месец януари. В същия срок следва да се внесат и самите осигуровки.

Друг важен момент е годишната декларация, която трябва да се подаде към НАП в срок до 31.03 на годината следваща тази, за която подаваме декларация. В същия срок следва бъде платен годишния корпоративен данък или 10% от печалбата на дружеството.

При дружества, които са ООД и имат повече от един собственик. Всеки един от тях може да се самоосигурява във фирмата и да се начисляват и внасят осигуровки за него.

Конкретните цени на счетоводни услуги в гр.Благоевград се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота, регистрирани ли сте по ДДС или не, колко персонал имате и др.

Please rate this

Scroll Up