Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги

Счетоводна кантора Митков Консулт ЕООД, гр. Благоевград и София предлага счетоводни услуги за цяла България, изцяло онлайн на абонаментен принцип или еднократни счетоводни услуги по договаряне.

Посочените цени на счетоводни услуги в гр.Благоевград са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване който включва – текущо осчетоводяване, годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав.

Свържете се с нас при избора на счетоводна кантора в София, ние ще Ви обгрижим по най-добрият начин, като направим безплатна консултация с Вас и намерим най-правилното решение за вашият бизнес.

Обслужваме клиенти от различни браншове и бизнеси, сферата на услугите, дигиталните услуги, графични дизайнери, дигитални агенции, онлайн магазини за България, Европейският съюз и света, работим и с фрийленсъри от цял свят за различни платформи като UpWork, Fiverr, Etsy и др.

Счетоводна кантора в София

Имам изградени специалисти от различни сфери на бизнеси и дейности, можем да бъдем полезни както счетоводно с ТРЗ и данъчно, в крак с модерните технологии и постоянно участваме на семинари и събития относно новите занодателни промени и директиви.

Обслужваме както средни по-големина фирми с няколко служителя, така и по-малки фирми не регистрирани по ДДС, с възможност за няколко консултации при старта, за да могат да стартират правилно.

През последните години умело работим с много международни транспортни фирми. Разберете повече за счетоводство на международна транспортна фирма. Вие сте транспортна фирма, която иска да възстанови ДДС от Европейският съюз, може да се обърнете към нас за консултация и възстановяване.

Телефон: 0899 85 75 00

Цени на счетоводни услуги

Примерни цени на счетоводно обслужване и на предлаганите от нас услуги можете да видите по долу, а за повече информация можете да се свържете с Нас или да си уговорите среща.

Брой документи месечноНерегистрирани по ДДСРегистрирани по ДДС
Фирми с малък брой персонал до 2-3 души, малък обем документи (до 20 документа на месец), една банкова сметка.40-80 лв.80-140 лв.
Фирми с персонал от 3-5 човека и осигуряване на собственика/ци), обем документи до 40 документа на месец с една банкова сметка.80-120 лв.100-150 лв.
Фирми с персонал до 5 човека и осигуряване на собственика/ци), среден обем документи ( до 60 документа на месец), една банкова сметка.110-180 лв.160 – 320+ лв.

Посочените цени на счетоводни услуги са за град Благоевград

Подаване на Годишна Данъчна Декларация в НАП и НСИ на фирми без дейност 40 лв.
Подаване на нулева декларация по ЗДДС на регистрирани фирми без дейност 25 лв.

*Цените са примерни и подлежат на обсъждане и корекция при различните условия на работа и договореност между счетоводната къща и клиента.

*”Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици ( фактура, операция от банково извлечение и др.).
„Персонал“ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване

Цени на счетоводни услуги
Цени на счетоводни услуги

Счетоводство на фирма нерегистрирана по ДДС

Счетоводството на фирма нерегистрирана по ДДС в град София или Благоевград е по-облекчено от счетоводството на фирма регистрирана по ДДС.

Разликата идва от там че тези дружества не подават справка по ДДС, поради което фактурите били те приходни или разходни, които са издадени от и на дружеството, могат да бъдат предоставени на счетоводството с известно закъснение.

Всяка фирма, която не е регистрирана по ДДС трябва да си следи кога ще достигне задължителният лимит/праг за да се регистрира по ДДС, който е в размер на 50 000 лв. за последните 12 последователни месеца преди текущият месец.

За дружествата, които извършват ВОП (вътрешнообщностни придобивания на стоки), следва да се регистрират по ДДС, ако сумата на тези придобивания надвиши 20 000 лв.

А за дружества, които извършват услуги на дружества от европейския съюз различни от България следва веднага да се регистрира по ДДС. Тези и други особености налагат фирмите да избират подходяща счетоводна къща, която да ги обслужва.

Счетоводство на фирма регистрирана по ДДС

Обадете ни се за специална оферта към новостартиращите фирми регистрирани по ДДС или на които им предстои регистрация, спестете до 150-200 лв, след консултация с нас.

Счетоводството на ООД няма съществени различия от счетоводството на ЕООД. Тук основен момент е да се знае дали фирмата е регистрирана по ДДС.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС всеки месец трябва да подава до 14-то число справка декларация по ДДС, която да отразява извършените и получените доставки на стоки и услуги.

Счетоводство на ООД

Както и да се внесе ДДС-то ако дружеството е на внасяне, ако е на възстановяване процедурата е друга.

Ако пък дружеството не е регистрирано по ДДС дружеството трябва да следи кога ще достигне задължителния оборот за регистрация по ДДС.

При счетоводното обслужване на ООД декларация 1 и декларация 6, които са свързани с осигуряването на персонала трябва да се подават до 25-то число на текущия месец, за предходния месец.

Примерно през месец февруари до 25-то число се подават осигуровките за месец януари. В същия срок следва да се внесат и самите осигуровки.

Друг важен момент е годишната декларация, която трябва да се подаде към НАП в срок до 31.03 на годината следваща тази, за която подаваме декларация. В същия срок следва бъде платен годишния корпоративен данък или 10% от печалбата на дружеството.

При дружества, които са ООД и имат повече от един собственик. Всеки един от тях може да се самоосигурява във фирмата и да се начисляват и внасят осигуровки за него.

Конкретните цени на счетоводни услуги в гр.Благоевград се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота, регистрирани ли сте по ДДС или не, колко персонал имате и др.

Please rate this