Цени за регистрация на фирма

Промоционални цени за регистрация на търговски дружества

В тази статия ще намерите актуални цени за регистрация на фирма за 2020г. и подробна информация какво дружество да изберете ЕООД или ООД.

РАБОТИМ ПРЕЦИЗНО, БЪРЗО И УДОБНО, ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

ВСИЧКО СТАВА ПО ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН НЕЗАВИСИМО, КЪДЕ СЕ НАМИРАТЕ В МОМЕНТА!

ДОКУМЕНТИТЕ ГИ ИЗГИТВЯМЕ НИЕ В РАМКИТЕ НА 1 ДЕН, А ФИРМАТА ОБИКНОВЕНО Е ГОТОВА ЗА 2-3 ДНИ!

Промоция за регистрация на ЕООД и ООД!
Промоцията важи до 30.06.2020 само за регистрация на ЕООД и ООД!

Цени регистрация на фирма

УслугаЦЕНА 
Регистрация на ЕООД/ООД169 лв.
Регистрация на ЕТ (едноличен търговец), вкл. За таксиметрови шофьори120 лв. 
Регистрация на АД 690 лв.
Закриване / ликвидация на фирма450 лв.
Вписване на продажба на дялове, продажба на дялове, промяна на съдружници160 лв.
Вписване на промяна на седалище или адрес120 лв.
Обявяване на финансов отчет65 лв. 
Прехвърляне на дялове между съдружници без промяна на управител167 лв. 
Регистрация на фирма за такси / таксиметрова фирма / еоод169 лв.
Прехвърляне на фирма160 лв.
Вписване на промяна на управител120 лв.
Регистрация на марка в Европейски съюз3 500 лв.
Регистрация на търговска марка1 950 лв.
Вписване на промяна на управител и промяна на съдружници120 лв.
Регистрация в Булстат120 лв.
Предварително запазване на фирма70 лв.
Регистрация на фирма за транспорт170 лв. 
Регистрация на представителство или клон на чуждестранна компания697 лв.
Регистриране на фирма169 лв.
Регистрация на ЕТ (едноличен търговец), вкл. За таксиметрови шофьори120 лв. 
Регистрация на сдружение с нестопанска цел497 лв.
Регистрация на фондация749 лв.
Публикуване на годишни отчети (ГФО) за фирми без дейност35 лв.
Публикуване на годишни отчети (ГФО) за фирми с дейност60 лв.
Регистрация по ддс95 лв.
Публикуване на Декларация за неактивност30 лв.

Как да регистрирате фирма в България?

В следващите редове ще проследим разликите между ЕООД и ООД, как да регистрирате фирма в Благоевград, каква фирма да регистрирате, документи при регистрация на нова фирма, цена за регистрация на фирма в Благоевград и как да получите пълно счетоводно обслужване след като започнете да работите с вашето дружество.

Преди да започенете регистрация по вашата фирма трябва да знаете, какво дружество ще Ви бъде най- полезно, за да знаете какво дружество да регистрирате-ООД, ЕООД, АД, ЕТ.

Най-лесно и най-опростено по отношение на документите е регистрирането на ЕТ (Едноличен Търговец). Тъй като за ЕТ, не е нужно да се открива набирателна сметка, защото при този тип дружества на Едноличен Търговец, не се регистрира капитал.

Какви са разликите между ЕООД и ООД?

Повечето хора изпитват някои трудности при избора на тип дружество, което да регистрират. Всяко едно от тях има своите предимства и недостатъци. Най- важното в случая е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която ще поемете пред вашите партньори.

През последните години ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна фирма/компания в България. Най-вече заради намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

ЕООД или ООД какво да изберем?

Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД ( Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „еднолично ограничено отговорно дружество“ ), собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала.

За регистрация на ООД (Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „ограничено отговорно дружество„ – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Положителни и отрицателни страни на ООД

При ООД е възможно да възникне разногласие, когато се стигне до гласуване във фирмата. В този случай се приема решението на съдружниците, които притежават заедно или поотделно над 50% от капитала на дружеството.

Когато се разпределят печалбата на фирмата под формата на дивиденти, всеки от съдружниците в ООД-то ще полиучи смата, която съответсва на неговият дял. При ЕООД собственика ще получи цялата печалба, която се разпределя.

Положителна и отрицателна страна при ООД е, че собствениците са повече от един. Положителната страна на това е, че фирмата може да работи на по високи обороти от гледна точка на това, че две глави мисля по добре от една и бизнеса да се разрастне по-бързо и повече.

Отрицателната страна е, че нерядко в процес на работа след време, се появяват разногласия между собствениците, тъй като всеки има своята визия за нещата, което да наложи те да се разделят.

При ЕООД негативното, е че собственика разчита само на себе си и е твърде вероятно да не успее да се справя сам и да не постига желаните от него резултати. Но когато постига желаното, всичко ще бъде за него и няма да се налага да го дели със съдружниците.

Небходими документи при регистрация на ЕООД и ООД

При регистрация на ЕООД документите са повече, защото се внася учредителен капитал в набирателна сметка. При регистрация на ООД в част документите се вписват всичките съдружници и се посочва размера на притежавания от всеки дял от капитала.

При регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД учредителния капитал се внася в произволно избрана от собственика или съдружниците банка.

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 3. Учредителен акт
 4. Учредителен протокол – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър  , да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Необходими документи за регистрация ООД:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В случай, че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Необходимо е, да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 3. Дружествен договор
 4. Протокол от Общото събрание на съдружниците – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение на общото събрание за назначаване на управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър  , да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

При необходимост от допълнително консултиране и помощ при регистрацията на вашата първа фирма. Нашият екип от професионалисти е на ваше разположение!

В счетоводна къща Инфо Консулт ООД, може да регистрирате вашата фирма (търговско дружество), като за тази цел ще ви посъветваме за най-правилният и подходящ избор на типа дружество, което да регистрирате. Всички документи които са необходими за регистрация, закриване или друг тип услуга на вашата фирма ще бъдат изготвени от нас, работим с качествени адвокати и добри цени за регистрация на фирма.

Цени за регистрация на фирма
Цени за регистрация на фирма

Търговците по закон са длъжни да бъдат регистритани чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията. Всичко се прави онлайн, както и всяко вписване, обновяване или заличаване, може свободно да се види електронно.

Независимо в кой град се намирате и искате да стартирате свой собствен бизнес, лесно, достъпно само по е-мейла онлайн. Възползвайте се от ниските цени за регистрация на фирма.

Можете да ни последвате и във Фейсбук

Scroll Up