Счетоводни услуги в София

Счетоводна къща в София

5/5 - (1 vote)

Счетоводна кантора София

Счетоводна кантора Митков Консулт ЕООД предоставя своите услуги вече и в София. Доверете се на нашата счетоводна къща в София. Счетоводството засяга всяка част от бизнеса. Всяка операция на предприятието трябва да бъде отразена в счетоводния отдел, предприятието трябва да представя различни форми на отчетност пред държавата. Освен, че ще направим консултация с вас, особено ако сте стартиращ бизнес, за нас е важно вие да сте максимално информирани за вашият бизнес, текущите разходи и евентуалните пречки и трудности и заплащи които могат да се появат във времето.

Никой бизнес не е защитен, но ние се опитваме да прогнозираме какво може да се обърка. Препоръчваме на нашите клиенти и заедно с тях разсъждаваме, как могат да увеличат продажбите си или да минимизират разходите за да имат повече стойност от извършваната дейност. Извършваме и счетоводство и счетоводни услуги на межународна транспортна фирма в София и цяла България, вижте повече за цените на счетоводни услуги в София!

Стремим се да работим с готини хора и предприемачи, които искат да се развиват, с положителна нагласа са и се стремят да развиват устойчиво своят бизнес, като спазват закона и редовно си плащат данъците и осигуровките на държавата.

В същото време цялата документация трябва да бъде изготвена навреме и по подходящ начин и във всеки случай за качеството на счетоводството отговаря мениджърът, който не е длъжен да разбира всички тънкости на счетоводството.

Ние сме професионална счетоводна кантора в София, специализирана в предоставянето на пълен набор от счетоводни услуги ( счетоводство за нашите клиенти и възстановяване на счетоводството) . Участвайки във всички бизнес процеси, ние, заедно с нашите клиенти, го правим по-удобен, по-добър и по-прозрачен. Работим с голям спектър от бизнеси, но дори и някои бизнес да е нов за нас, имаме партньори с които можем да се справим с всякакви трудности и предизвикателства.

Счетоводна къща в София
Счетоводна къща в София

Нашата мисия е да помагаме ефективно на бизнеса на нашите клиенти, което ни позволява да се ангажираме изцяло с основния бизнес, без да губим енергия и енергия за нашето счетоводство.

Счетоводна кантора в София

Нашите ценности

В работата си се ръководим от следните принципи: професионализъм, поверителност, ангажираност.

Само тогава ще получите пълно и качествено обслужване и винаги ще сте наясно с финансовото си състояние.

Нашата основна ценност са нашите клиенти. Обръщаме максимално внимание на нашите клиенти и предоставяната услуга.

Професионализъм. За нас професионализмът е компетентност по въпроси, свързани със сферата на счетоводните услуги , високо ниво на обслужване на клиентите, готовност да се направи малко повече, отколкото клиентът очаква.

Поверителност. Ние гарантираме пълна поверителност на информацията за финансовите дела и паричните потоци на нашите клиенти.

Задължение. Ние гарантираме точността и актуалността на резултатите.

Цени за счетоводни услуги в София

Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

Цени
Фирми с до 20 док./месец 60.00-120.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец 100.00-140.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец 140.00-220.00 лв.
Фирми с над 80 док. по договаряне
*Цените са примерни и подлежат на обсъждане


Цени на абонаментно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

Цени
Фирми с до 20 док./месец 150.00-240.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец 240.00-290.00 лв.
Фирми с до 60 док./месец 290.00-450.00 лв.
Фирми с над 80 док./месец по договаряне
*Цените са примерни и подлежат на обсъждане

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.
Когато фирмата е с по-голям персонал, се добавят по 15лв/човек.

Обсъждаме с всеки клиент, индивидуалните решения за неговият бизнес и индивидуална цена, ако се наложи. В цената са включени ГДД, Годишно приключване, деклариране на годишните отчети в Националният статистически институт (НСИ), и в Агенцията по вписванията.

Търся добър счетоводител в София

Предоставяйки счетоводни услуги , ние отговаряме за нашата работа и гарантираме качеството и поверителността на търговската информация, непрекъснатостта на счетоводството, данъчната оптимизация , надеждността и защитата на резултатите от нашата работа пред външни (държавни агенции, инвеститори, кредитори и др.) И вътрешни потребители.

Професионалните счетоводни услуги ще ви позволят бързо да получавате информация за финансовото състояние на вашата организация за вземане на управленски решения и, ако е необходимо, квалифицирана помощ в счетоводството и данъчното счетоводство . При предоставяне на счетоводни услуги, нашите специалисти се стремят да създадат всички условия за развитието на вашия бизнес.

Ние специализирани и за възстановяване на ДДС от ЕС в София и цяла България! Фирма за възстановяване на ДДС в София , за фактури от Европейският съюз.

Счетоводна къща в София

Ключът към успешната и стабилна дейност на счетоводния отдел е компетентната формулировка на счетоводството. Недобре замислената счетоводна система може да доведе до грешки на счетоводителите и загуба на време за обработка на счетоводни данни.

Целта на създаването на счетоводство в София е да се разработи и внедри оптимална счетоводна схема, която ви позволява да провеждате първични документи и да получавате отчети с най-ниски разходи.

Счетоводна кантора в София
Счетоводна кантора в София

Организацията на счетоводството в София включва разработването на следните документи:

 • Счетоводната политика на организацията за целите на счетоводството и данъчното облагане;
 • Списъкът на длъжностните лица, имащи право да подписват първични счетоводни документи с посочване на образци на подписи;
 • Проект на заповед на ръководителя на предприятието за предоставяне на право на подписване на първични счетоводни документи на лице, което не е посочено в одобрения списък на длъжностните лица;
 • Форма на счетоводно удостоверение за корективни сделки;
 • Регламент относно процедурата за отчитане и изразходване на средства за представителни цели;
 • Стандартни бизнес договори;
 • Правилник за счетоводните услуги;
 • Длъжностни характеристики на служителите;
 • Споразумения за материална отговорност;
 • Правилник за процедурата за текущо архивиране на документи;
 • Други документи;

Поддържане на счетоводни записи

Счетоводството в София е подредена система за събиране, регистриране и обобщаване на информация в парично изражение за имуществото, задълженията на организацията и тяхното движение чрез непрекъснато, непрекъснато и документално отчитане на всички стопански операции. Когато води счетоводство, предприятието трябва да предостави:

 • неизменността на приетата счетоводна политика за отразяване на определени стопански операции и измерване на активи и пасиви през отчетния период;
 • пълнота на отразяване в счетоводството за отчетния период на всички стопански операции;
 • коректността на отразяване на приходите и разходите за отчетните периоди;

Счетоводни услуги в София

Обхватът на счетоводните услуги в София за счетоводна подкрепа и услуги за организации включва следните видове услуги:

 • проверка на наличността, коректността и съответствието на първичните счетоводни и данъчни документи със законовите изисквания;
 • формиране на липсващи първични счетоводни и данъчни документи; издаване и обработка на получени фактури;
 • изчисляване на данъци и други задължителни плащания в съответствие с данъчното законодателство в Бъглария изготвяне на платежни нареждания за плащане;
 • поддържане на аналитично и синтетично счетоводство на всички или отделни области на счетоводството;
 • изпълнение и обработка на банкови и касови операции, обработка на банкови извлечения, документи за персонал;
 • разработване на стандартни договори за регистрация на отношения с клиенти;
 • провеждане и обработка на вземания и задължения;
 • отчитане на дълготрайни активи;
 • изготвяне на ведомост;
 • изготвяне на вътрешни финансови отчети;
 • създаване на всички форми на счетоводна (финансова) и данъчна отчетност;
 • изготвяне на счетоводни и данъчни регистри;

Счетоводна къща и счетоводни услуги в София

Предоставянето на услуги за счетоводно и данъчно счетоводство на малкия бизнес е една от основните ни дейности.
Ние предлагаме взаимно изгодно сътрудничество за малкия и среден бизнес при предоставянето на счетоводни услуги в следните области:

 • Счетоводствни услуги
 • Счетоводни и данъчни консултации
 • ТРЗ и личен състав
 • Годишно счетоводно приключване
 • Регистрация на фирми


Нашите счетоводни услуги са гаранция за качество!


Винаги подхождаме поотделно към всяка задача, като отчитаме всички характеристики на клиента, включително формуляри за данъчна отчетност, а също така предлагаме данъчни консултации.

Счетоводството се усложнява от факта, че законите и формата на отчитане непрекъснато се променят, а това от своя страна изисква счетоводителят да бъде постоянно наясно с всички промени и да може бързо и компетентно да се реорганизира съгласно нововъведенията.

Винаги сме едни от първите, които научаваме за въвеждането на нови промени, което ни позволява да държим пръст върху пулса на законодателството и да предоставяме на компании и организации счетоводни услуги на най-високо ниво с максимален професионализъм.

Като ни поверите счетоводството на вашата компания, вие получавате счетоводство на най-високо професионално ниво, което ще ви позволи да се концентрирате върху собствения си бизнес.
Точна подготовка и подаване на данъчни отчети в рамките на необходимия срок, възстановяване на счетоводството, нулев баланс – това е нашата работа.

Споразумението за счетоводно обслужване има редица предимства:

 • не е необходимо да следите постоянно промените в правната рамка и данъчното счетоводство.
 • можете да подпишете дългосрочен договор за предоставяне на счетоводни услуги (аутсорсинг) или да използвате нашите услуги еднократно, нашата счетоводна къща ще предостави всякакви счетоводни услуги на най-високо ниво.
 • всички данъчни отчети и счетоводство се извършват в строго договорени срокове, благодарение на което вашата компания избягва глоби и различни санкции от регулаторните органи.

Регистриране на фирма

За откриването , регистрацията , пререгистрацията, ликвидацията, както и за предоставянето на други услуги за регистрация на фирми се изисква квалифицирана правна помощ.

 • Прехвърляне на дялове;
 • Смяна на собственици;
 • Откриване и закриване на дружество;
 • Промяна на име, адрес и т.н.

Работим с професионални адвокати и всичко става изцяло онлайн за няколко дни! Вижте цените ни за регистрация на фирма