Каква фирма да регистрирам в Благоевград-ООД или ЕООД?

регистрация на фирма гр. Благоевград

Регистрация на фирма в гр. Благоевград, какви са основните разлики между ООД и ЕООД?

При регистрация на фирма независимо дали тя ще бъде – ООД или ЕООД, няма нищо сложно, просто трябва да сте наясно какви документи Ви се изискват и да следвате последователните стъпки за откриване на нова фирма. Все пак ако изпитвате някакви трудности можете да се свържете с нас и да ви помогнем при процеса на регистрация.

В следващите редове ще проследим разликите между ЕООД и ООД, как да регистрирате фирма в Благоевград, каква фирма да регистрирате, документи при регистрация на нова фирма, цена за регистрация на фирма в Благоевград и как да получите пълно счетоводно обслужване след като започнете да работите с вашето дружество.

Преди да започенете регистрация по вашата фирма трябва да знаете, какво дружество ще Ви бъде най- полезно, за да знаете какво дружество да регистрирате-ООД, ЕООД, АД, ЕТ.

Най-лесно и най-опростено по отношение на документите е регистрирането на ЕТ (Едноличен Търговец). Тъй като за ЕТ, не е нужно да се открива набирателна сметка, защото при този тип дружества на Едноличен Търговец, не се регистрира капитал.

Какви са разликите между ЕООД и ООД?

Повечето хора изпитват някои трудности при избора на тип дружество, което да регистрират. Всяко едно от тях има своите предимства и недостатъци. Най- важното в случая е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която ще поемете пред вашите партньори. През последните години ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна фирма/компания в България. Най-вече заради намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД ( Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „еднолично ограничено отговорно дружество“ ), собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД (Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „ограничено отговорно дружество„ – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

При ООД е възможно да възникне разногласие, когато се стигне до гласуване във фирмата. В този случай се приема решението на съдружниците, които притежават заедно или поотделно над 50% от капитала на дружеството. Когато се разпределят печалбата на фирмата под формата на дивиденти, всеки от съдружниците в ООД-то ще полиучи смата, която съответсва на неговият дял. При ЕООД собственика ще получи цялата печалба, която се разпределя.

Положителна и отрицателна страна при ООД е, че собствениците са повече от един. Положителната страна на това е, че фирмата може да работи на по високи обороти от гледна точка на това, че две глави мисля по добре от една и бизнеса да се разрастне по-бързо и повече. Отрицателната страна е, че нерядко в процес на работа след време, се появяват разногласия между собствениците, тъй като всеки има своята визия за нещата, което да наложи те да се разделят. При ЕООД негативното, е че собственика разчита само на себе си и е твърде вероятно да не успее да се справя сам и да не постига желаните от него резултати. Но когато постига желаното, всичко ще бъде за него и няма да се налага да го дели със съдружниците.

Небходими документи при регистрация на ЕООД и ООД

При регистрация на ЕООД документите са повече, защото се внася учредителен капитал в набирателна сметка. При регистрация на ООД в част документите се вписват всичките съдружници и се посочва размера на притежавания от всеки дял от капитала. При регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД учредителния капитал се внася в произволно избрана от собственика или съдружниците банка.

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 3. Учредителен акт
 4. Учредителен протокол – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър  , да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Необходими документи за регистрация ООД:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В случай, че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Необходимо е, да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 3. Дружествен договор
 4. Протокол от Общото събрание на съдружниците – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение на общото събрание за назначаване на управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър  , да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Свържете се с нас при необходимост от допълнително консултиране и помощ при регистрацията на вашата първа фирма. Нашият екип от професионалисти е на ваше разположение!