Политика за поверителност и защита на личните данни

Rate this post

Защита на личните данни! На 25 Май 2018 година влиза в сила Регламент /ЕС/ 2016/69 на Европейския парламент и Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива или за по- кратко GDPR. Този регламент предвижда нови  и различни от досегашните правила във връзка с отчитането и защитата на личните данни. 

Актуални цени за регистрация на фирма

В съвременния свят няма организация, която да може да функционира и да реализира бизнес дейностите си без да обработва лични данни / данни за служители, за потребители – физически лица, контрагенти, данни от контрола на достъпа до нашите офиси и помещения, видеонаблюдение, имейли и тн. /. Изключително важно е да се подчертае и изясни, че обхвата на понятието лични данни е изключително широко. Ново спрямо дефиницията в досегашния закон е включването и на “онлайн идентификаторите”. Такива биха могли да бъдат :

  • IP адресите,
  • “Бисквитките”
  • етикети за радиочестотана идентификация (RFID) и
  • други идентификатори, предоставени от устройства, приложения, инструменти и протоколи.

Регламента е много голям по обхват и касае много области по опазването на личните данни.  Идеята на GDPR е да намали административната тежест и да въведе еднакъв ред за обработване и опазване на личните данни на физическите лица, граждани на  ЕС. Добре е, да се отбележи, че много от нещата засегнати в Регламента, бяха действащи и до момента съгласно Закона за защита на личните данни

Встъпление

Фирма Инфо Консулт ООД отдава голямо значение на защитата на лични данни на своите потребители и клиенти. Стремим се дейността на фирмата ни и уеб сайта ни да са изцяло съобразени с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 година.

Необходимо е всеки един позлватели/потребители и клиенти да се запознаят внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имат въпроси, да се свържат с нас през страницата ни за контакти.

Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате уеб сайта ни. Използването на нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни.

Поверителност и защита на личните данни

Инфо Консулт ООД по никакъв начин не събира и не обработва лични данни, освен в случаите, в които наши клиенти или потребители на уеб сайта ни, съзнателно са решили да предоствят личните си данни с цел изпълнение на тяхно запитване, поръчва или в отговор на техен въпрос.

В тези случаи във фирма Инфо Консулт ООД съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите.

Когато наши клиенти или потребители на сайта ни предоставят по тяхна воля, свои лични данни, тези данни се съхраняват в срокове нужни за отговор на зададения въпрос, по изпълнението на дадена задача или евентуално при възникнали взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Фирма Инфо Консулт ООД под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

Фирма Инфо Консулт ООД под никакъв предлог не предоставя на трети страни получени от самата нея лични данни на свои контрагенти или потребители на фирмения си сайт.

Както в съответствие с настоящия документ, така и във връзка с политиката ни относно „Бисквитките“, всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Дори в случаите, в които наш потребител или клиент съзнателно, и приемайки настоящата политика, е решил да ни предостави свои лични данни, той има следните важни права (и не само):

  • Право на достъп до данните, отнасящите се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът единствено да се свърже с нас през страницата ни за контакти като ни информира за своето конкретно искане.

Фирма Инфо Консулт ООД си запазва правото да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, съгласно свое решение или когато обстоятелствата или Законодателството го налагат.