За нас

Счетоводни услуги Благоевград

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Счетоводна кантора ИНФО-КОНСУЛТ ООД е регистриранa в Благоевградски Окръжен съд, още през далечната 1997г. С предмет на дейност счетоводни услуги; финансови и данъчни консултации; създаване; проектиране, изграждане и внедряване на информационни системи в малки и средни предприятия; изготвяне на икономически обосновки и бизнес програми“.

Счетоводна кантора ИНФО-КОНСУЛТ ООД, Ви предлага пълно счетоводно обслужване, регистрация на нови фирми и консултиране по трудови-правни, осигурителни и данъчни въпроси.

Професионализъм, коректност, взаимопомощ и финансова грамотност са основите върху които изграждаме Вашият и собствения си бизнес.

Дружеството обслужва клиенти от различни сфери на икономиката-търговия, транспорт, строителство, услуги, ИТ бизнес, ние се стремим към дълготрайни взаимоотношения и партньорства с нашите клиенти. В зависимост от големината и вида на Вашия бизнес, ние Ви предлагаме най-добрият за Вас пакет счетоводни услуги.

Благодарение на добре създадената организация и използване на върховите достижения в областта на информационните технологии, водещи до пълна автоматизация на работния процес, фирмата предлага счетоводни услуги на високо професионално равнище.

Дълготрайни парньорства и сбъдване на твоите мечти!

Екипът на Инфо Консулт ООД гр. Благоевград е обединен в изграждането на дълготрайни взаимоотношения, ние успяваме вече с някои от нашите парньори да изграждаме общо бъдеще повече от 20 години.

Улесняваме до максимална степен комуникацията, обмяната на документи, банкирането, което ни позволява да обърнем достатъчно време и внимание на нашите партньори. 

В основата на нашият професионализъм стои дългогодишният опит на Пламен Митков, основател и управител на фирмата.

Пламен Митков със своят над 30 годишен опит, е изградил сплотен и ефективен екип. В работата ни с нашите партньори ние сме изградили качества на коректност, взаимопомощ, честност, сигурност и навременна реакция.

При необходимост от индивидуално счетоводно решение? Не се колебайте да се свържете с нас!  

Прочетете още интересни статии за нас и какво получавате, когато сключите договор за абонаментно обслужване:

Услугите които предлагаме!

Какви услуги ще получи моето дружество ако сключи договор за счетоводни услуги с Вас?

 

Услугите които предлагаме

Инфо-Консулт ООД, гр. Благоевград

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД гр. Благоевград, предоставя следните видове счетоводни услуги на територията на Република България:

 1. СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви;
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка, класиране, съхраняване;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Начисляване на амортизации и съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи (ДМА);
 • Ежемесечно  изготвяне и подаване на документи – Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации;
 •  Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • Обработка на документи за командировки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента.
 1. ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ:
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП;
 •  Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ.;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета
 1. СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 1. ДАНЪЧНА ЗАЩИТА
 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци, данъчни справки и уведомления;
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 1. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на  годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 • Събиране на документи от офиса на клиента при предварително уговорено удобно време за него;
 • On-line банкиране;
 • Подaване на документи към различни институции
 • Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими за кандидатстване за кредит пред банки.
 • Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.

Прочетете още:

Какви услуги ще получи твоето дружество, при сключване на договор с нас! 

Как счетоводните кантори помагат на малките фирми

Помощ за малкият бизнес

Много собственици на малки фирми и малки бизнеси се питат защо ми трябва счетоводител и счетоводна къща? Защо трябва да плащам всеки месец, абонаментно обслужване и не е ли по-добре сам да се справям със воденето на сметките?

Всъщност като всяка работа и счетоводството е много отговорно не само за самият бизнес и фирма, която го ползва и наема, но и за връзката на фирмата с държавата, спазването на законодателството и правилно и навременно отразяване на осигуровки, данъци.

Счетоводните услуги са от изключителна важност за всеки един бизнес, заложете на професионалистите!

Защо ми трябва счетоводител?

Continue Reading