РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

Регистрация на ООД

При регистрация на ООД е възможно да възникне разногласие, когато се стигне до гласуване във фирмата. В този случай се приема решението на съдружниците, които притежават заедно или поотделно над 50% от капитала на дружеството.

Цена за регистрация на фирма, за закриване на фирма или промяна в обстоятелставата, както и за прехвърляне, продажба на ЕООД или ООД.

Регистрация на ООД цена

Когато се разпределят печалбата на фирмата под формата на дивиденти, всеки от съдружниците в ООД-то ще полиучи смата, която съответсва на неговият дял. При ЕООД собственика ще получи цялата печалба, която се разпределя.

Имам фирма и искам счетоводно обслужване на ниска цена, какво да направя?

Какво представлява дружество с ограничена отговорност ( ООД).

Дружество с ограничена отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им вноски. Характерното тук е че капитала на дружеството не може да бъде по-малък от 2 лева.

Всеки един от съдружниците отговаря за размера на дяловата си вноска. Управителя на самото дружество може да е различно лице от собствениците на питала, или едновременно да е управител и съдружник в дружеството.

Учредяване на ООД

Учредяването става чрез подписване на дружествен договор, в който се описват какви са правата и какви задълженията на всички съдружници и основната дейност, която ще извършва дружеството. Важно е името на дружеството да е с уникално име и да съдържа съкращението ООД.

При подаването на заявления в Агенцията по вписванията за обявяване на обстоятелства или актове, решенията за тях се взимат с протокол от общото събрание. Във него всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие за взимане на решението и неговото обявяване.

Положителни и отрицателни страни при регистрация на ООД

Положителна и отрицателна страна при ООД е, че собствениците са повече от един. Положителната страна на това е, че фирмата може да работи на по високи обороти от гледна точка на това, че две глави мисля по добре от една и бизнеса да се разрастне по-бързо и повече.

Отрицателната страна е, че нерядко в процес на работа след време, се появяват разногласия между собствениците, тъй като всеки има своята визия за нещата, което да наложи те да се разделят.

Регистрация на ООД в София

При ЕООД негативното, е че собственика разчита само на себе си и е твърде вероятно да не успее да се справя сам и да не постига желаните от него резултати. Но когато постига желаното, всичко ще бъде за него и няма да се налага да го дели със съдружниците.

Цена за регистрация на ООД

Цена за регистрация на ООД е сходна с цената за регистрация по ЕООД , тъй като документите са много сходни и процедурата е почти една и съща. Възползвайте се от добрите цени през 2021г. за да регистрирате вашата нова фирма, само за 189 лв.

Ако имате необходимост при попълването на документите които ние ще ви предоставим, свържете се с нашият екип и ще бъдете обслужени.

Разликите между ЕООД и ООД можете да прочетете на: Каква фирма да регистрирам в Благоевград-ООД или ЕООД?

При възникнали допълнителни въпроси незабавно се свържете с нас или искайте оферта за цена за регистрация на фирма и изпълнение!