Iliamitkov

Кадровата политика на организацията

Същността и насоките на кадровата политика Кадрова политика на организациятаКадровата политика на организацията е общата насока на работа с персонал, която отразява набор от принципи, методи, набор от правила и норми в областта на работата с персонала, които трябва да бъдат разбрани и формулирани по определен начин. Целта на кадровата политика е да осигури оптимален

Кои са основните принципи за успешен фрийлансър?

В тази статия ще разгледаме кои са основните принципи за успешен фрийлансър? Със сигурност трябваше да видите мотивиращи изображения в мрежата за работата на фрийлансъри. Бял пясък, привличащ океана, палмите се огъват към земята. И сред цялата тази красота, лъскав загорял красив мъж в бели брезентови панталони лежи в хамак, бавно набира нещо на чисто

Фрийлансър

Фрийлансъри в България и работа от интернет

Какво е да си фрийлансър? Фрийлансъри – кои са и какво правят, какво е да си на свободна практика и какви опции за отдалечена работа в интернет съществуват?В насоящата статия за фрийлансъри, ще разгледаме основни методи за печелене на пари онлайн и за онлайн бизнеса, за лица на свободна практика. Днес искам просто да поправя

Електронна търговия и ДДС

Облагане на продажби в Интернет с ДДС

В тази статия ще разгледаме как се облагат продажби в Интернет с ДДС. Електронна търговия и продажби в Интернет с ДДС Глобализацията и технологичните промени доведоха до бум на електронната търговия. Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се изпращат или транспортират

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица. На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина или реализира доходи

Облагане на продажбите на лични вещи в интернет от ФЛ

Как се облагат продажбите на лични вещи в интернет? В тази статия ще разгледаме как закона третира продажбите на лични вещи в интернет. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на

Регистрация на основание чл. 97а от зддс при фактура от Facebook

Въпрос. Българска фирма (или физическо лице), нерегистрирана по ЗДДС, рекламира във Facebook дейността си, за което получава фактура от Facebook с ирландски VAT номер. Въпросът ми е трябва ли да се регистрира на основание чл. 97а от ЗДДС във връзка с това?Дължи ли ДДС на сумата в издаваната фактура от Facebook? Каква е санкцията, ако

Scroll Up