0

Възстановяване на ДДС в България

Възстановяване на ДДС

В настоящата статия, ще разгледаме някои опорни точки относно възстановяване на ДДС в България.

Ще отговорим на въпросите като: какво е данъчен кредит, кога имаме възстановяване на ДДС и как може да се възстанови, как се стартира процедура по възстановяване , срокове за възставновяване.

Данъчният кредит е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите.
Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Преди да има право една фирма на данъчен кредит и да може да го възстанови, то тя трябва задължително да е регистрирана по Закона за ДДС (ЗДДС). Данъчният кредит е сумата на данъка, която дадено дружество може да приспадне от данъчните си задължения.

Общо взето ако ние сме фирма, регистрирана по ЗДДС и извършваме продажби на стоки и/или услуги, които са облагаеми с ДДС и следва да им начисляваме ДДС, бихме имали право на този данъчен кредит, с други думи ние можем да си намалим данъка ( ДДС-то), което реално дължим с ДДС-то което сме платили за направените от нас покупки.

Continue Reading