Iliamitkov

Registration of Ltd. company in Sofia No ratings yet.

Registration of Ltd. company in Sofia. Accounting company Mitkov Consult EOOD offers its clients to register their company as EOOD, at a good price of only BGN 189. We will advise you whether this is the best option for registration of your company, we will also discuss the price for registration of the company, as

Нулева данъчна декларация по ЗДДС 5/5 (2)

Ако Вие сте фирма и в момента сте спряли дейност и искате да Ви се подава нулева данъчна декларация по ЗДДС, може да се обърнете към нас. Изготвяне и подаване на нулева данъчна декларация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Цена за подаване на нулева декларация по ДДС е 25 лв. Съгласно

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации No ratings yet.

Срокът за обявяване на доходите е до 5 май НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), вече имат достъп до въведената информация за получени

Попълване на годишна данъчна декларация и отчитане на доходи от наложени платежи 5/5 (1)

Отчитане на доходи от наложени платежи Отчитане на доходи от наложени платежи. При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които

Облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ 5/5 (1)

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?  С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък

За какво да помислите, преди да изтеглите кредит No ratings yet.

В тази публикация ще разгледаме темата за какво да помислите, преди да изтеглите кредит? На какво да обърнете внимание преди да изтеглите заем. Преди да вземете заем, преценете добре възможностите си. Щом вече сте намислили да вземете потребителски кредит, сигурно сте решили, че имате голяма нужда от някаква вещ или определена сума пари за друго.

Scroll Up