доход от заплата

Новата декларация по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за доходите от заплати

Rate this post

Наближава крайният срок!!!

До края на февруари работодателите подават нов вид годишна декларация за доходите от заплати – справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ.

Фирмите подават годишна декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица) за изплатените доходи на физически лица/декларация за доходите от заплати.

Вижте актуални Цени за регистрация на фирма, изцяло по интернет, за цяла България!

Декларация за доходите от заплати

Декларация за доходите от заплати, досега беше известна като декларацията или справката по чл.73 от ЗДДФЛ – Справка за изплатените доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии. В нея се декларират изплатените доходи на физически лица, различни от заплати – например за наеми, дивиденти, по граждански договори.

Възстановяване на ДДС от ЕС

Информацията е необходима на НАП за да могат „да засекат“ подадените данни от фирмите с подадените данни от физическите лица за да установят евентуални пропуски от физическите лица при декларирането на годишните им доходи в годишната им данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

Електронни услуги от НАП

НАП след това предложиха услуга за физическите лица в електронните услуги в портала, с която физическите лица могат да проверят какви данни са декларирали за тях фирмите, а срокът за подаване на декларацията от фирмите беше скъсен до края на февруари.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Изплатените заплати, т.е. доходи от трудови правоотношения не се декларират в справката по чл.73, ал.1, защото за тях работодателя издава служебна бележка.

Облекчение за физическите лица

Сега НАП са решили да облекчат физическите лица, като при попълването на годишната им декларация в портала за електронни услуги на НАП, приложение 1 с данните от доходите от трудови правоотношения да е „автоматично“ попълнено.

По този начин физическото лице ще може само да прегледа и провери приложението. Декларацията по чл.55 ще е полупопълнена. Ще останат за попълване останалите видове доходи и данъчните облекчения.

Регистрация на фирма в Пловдив

Новата декларация по чл.73, ал.6.

Разбира се информацията за доходите от трудовите правоотношения не се появява „автоматично“, а трябва да дойде от някъде и тук идва новата декларация по чл.73, ал.6, чрез която усилието по попълване на декларацията се прехвърля от физическото лице към работодателя.

Работодателя подава също декларация 1 за изплатените доходи всеки месец, но явно там информацията не е достатъчна.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Две разновидности на справката

Новата справка по чл.73, ал.6 се подава дори за напусналите работници и служители през годината. Всъщност справката се подава в 2 разновидности – едната е нормалната справка за работниците и служителите, на които са изплатени доходи през годината, включително за прекратените през годината трудови договори.

Регистрация на фирма във Варна

Втората се подава от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември. В нея се включват данни от допълнителни трудови договори (които може да са с друг работодател) и от прекратени трудови правоотношения през годината.

Регистрация на фирма в Бургас

За да стане това, работникът или служителят трябва да предостави на основния си работодател служебни бележки за доходите от останалите си трудови договори.

Новата декларация по чл.73, ал.6 се подава само по електронен път.

Видео инструкция за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация