счетоводни услуги

Сключване на договор с нас?

Rate this post

Какви услуги ще получи моето дружество при сключване на договор?

Сключване на договор с нас, услугите, които получава всяко едно дружество са индивидуални, и зависят от най-различни фактори: регистрация по ДДС, документооборот, персонал и др.

При регистрирано дружество по ДДС ние трябва да обработим приходни и разходни документи и да подадем ДДС декларация до 14-то число на текущият месец. В случая е много важно дружеството да предостави до 5-то число документите за предходния месец, за да може ние да обработим документацията.

Виж актуалните цени за регистрация на фирма за 2020г.

Важни срокове

При по-късно предоставяне на документите съществува риск да не могат да бъдат обработени документите за ДДС до 14-то число, което ще доведе до сериозна глоба от НАП. Много е важно навременното и пълно представяне на документите, по възможност да няма пропуснати или липсващи.

Тъй като това може да доведе до глоби ако не отразим даден приход в справката по ДДС. При липсващ разходен документ може да се наложи да плащате по-голямо ДДС, защото не сте приложили съответните документи.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

След 14-то число ние трябва да обработим банковите извлечения, коити сте ни предоставили. Това се прави с це, да се закрият вземанията от клиенти и задълженията към доставчиците.

Всяко едно парично движение, което се извършва от дружеството или в полза на дружеството по електронен или банков път може да се види от банковот извлечение.

В банковите извлечения се отразяват плащанията на осигуровки и данъци или ако внасяте суми или теглите от банката.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Какви услуги ще получи твоето дружество при сключване на договор с нас?

До 25-то число трябва да обработим заплатите на Вашите служители. В НАП се подават декларации 1 и 6. В тази връзка е нужно да ни предоставите всички отпуски, болнични и документи за майчинство, които ползват служителите Ви.

Регистрация на фирма в Пловдив

При представяне на документите със закъснение има възможност да не бъдат отразени на време, което да повлияе върху възнагражденията на служителите. Ние ще създадем за Вас платежни за осигуровки, за да може да платите необходимите суми към НАП.

Какво ще получа?

Всяка година ние изготвяме годишна декларация на дружеството и годишен финансов отчет до 31.03.2020г.

Някои дружества кандидатстват за отпускане или подновяване на кредити. Ние изготвяме съответните отчети за банката.

Регистрация на фирма във Варна

Когато дружеството е регистрирано по ДДС има случаи, когато възстановява ДДС от държавата. За да се случи това е нужно НАП да извърши проверка.

Наременна комуникация с клиентите за да може да не се пропускат важни срокове.

Свържете се с нас за да получите пълна финансовата консултация!