счетоводство на малка фирма

Как счетоводните кантори помагат на малките фирми

Rate this post

Собствек съм на малка фирма, как да избера счетоводител?

Много собственици на малки фирми и малки бизнеси се питат защо ми трябва счетоводител и счетоводна къща? Защо трябва да плащам всеки месец, абонаментно обслужване и не е ли по-добре сам да се справям със воденето на сметките?

Всъщност като всяка работа и счетоводството е много отговорно не само за самият бизнес и фирма, която го ползва и наема, но и за връзката на фирмата с държавата, спазването на законодателството и правилно и навременно отразяване на осигуровки, данъци.

Счетоводните услуги са от изключителна важност за всеки един бизнес, заложете на професионалистите!

Искате да регистрирате фирма, да закриете фирма да промените обстоятелства, адрес, промяна на адрес,наименование, управител, предмет на дейност, промени в устава. Или пък да прехвърлите фирма/продажба на дружествени дялове, преобразуване на ЕООД в ООД и ООД в ЕООД, ЕООД в ЕООД – нов собственик.

Защо ми трябва счетоводител?

Отразяването на финансото състояние на фирмата Ви, във всеки един момент.

Счетоводителя, който Ви обслужва може да изготви справка за моментното Ви финансово-състояние. Това е важно за Вас за да разберете как вървят приходите и разходите Ви, какви са задълженията и вземанията към контрагенти и доставчици.

Подаване на декларация 1 и 6, данъчни декларации и други доклади от счетоводната кантора:

Основната функция освен текущото осчетоводяване на документите е да подава различни декларации и други документи и справки към държавните и данъчни институции. Тези документи трябва да се бъдат изготвени коректно и да бъдат предадени в определени срокове към държавата.

Една счетоводна кантора е много добре запозната с всички и изисквания и срокове, които е необходмо да бъдат следени, за да не се допускат закаснения и глоби.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Счетоводната кантора ще Ви помогне да привлечете капитал за инвестиции:

Целта на всеки бизнес е разрастване или поне запазване на мащаба на действие. Рано или късно идва времето, когато искате да се разраствене или имате нужда от нов финансов ресурс да реинвестирате във Вашият бизнес.

Счетоводителя и счетоводната кантора ще Ви помогнат да постигнете това, като подготвят нужните отчети и справки за банката, в която искате да кандидатствате за кредит.

Регистрация на фирма в Пловдив

Бъдещият Ви кредитор няма да Ви отпусне кредит без да е запознат детайлно с финансовият Ви счетоводен баланс. Тук е мястото на вашата счетоводна кантора, която да Ви представи в блестяща светлина.

Прочетете още:

Счетоводство на малкият бизнес