Цени за абонаментно счетоводно обслужване

5/5 - (1 vote)

Какви цени за абонаментно счетоводно обслужване, предлагаме ние и какво се включва в пакета?

Цени за абонаментно счетоводно обслужване, те зависят от някои фактори. Първият фактор е дали фирмата е регистрирана по ДДС или съответно не е регистрирана по ДДС. При положение, че фирмата е регистрирана по ДДС, трябва да се спазят следните изисквания и срокове.

Искате да регистрирате фирма, да закриете фирма да промените обстоятелства, адрес, промяна на адрес,наименование, управител, предмет на дейност, промени в устава. Или пък да прехвърлите фирма/продажба на дружествени дялове, преобразуване на ЕООД в ООД и ООД в ЕООД, ЕООД в ЕООД – нов собственик.

Цени за абонаментно счетоводно обслужване в София

Разгледайте повече за нашите услуги на счетоводна кантора в София и направете вашата безплатна консултация на 0899 85 75 00

Цени за абонаментно счетоводно обслужване
Цени за абонаментно счетоводно обслужване

От това зависи дали ще се спазват сроковете за подаване на месечни декларации в НАП:

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС и на дневниците на покупките и на продажбите – до 14 на следващия месец;
 • Подаване на VIES-декларация от лицата, регистрирани по ЗЗДС, които са извършили вътреобщностни доставки на стоки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членкана ЕС – до 14 на следващия месец;
 • Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България
 • Подаване на Интрастат декларации за пристигания и изпращания – до 14 на следващия месец;
 • Внасяне на дължимия ДДС – до 14 на следващия месец;
 • Внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане – до 15 на текущия месец (за месеците януари, февруари, март и април срокът е 15 април);
 • Счетоводство на международна транспортна фирма

Интрастат декларации

 • Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение за пристигания и изпращания – до 20 на следващия месец;
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения правоотношения – до 25 на следващия месец;
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за задължително здравно осигуряване – до 25 на следващия месец;
 • Регистрация на фирма в Пловдив

Декларации образец

 • Подаване на Декларации образец № 1 и 6 от работодателите и осигурителите – до 25 на следващия месец;
 • Подаване на Декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица – до 25 на следващия месец.

Ако фирмата съответно има да възстановява ДДС, а не е на внасяне този месец ще трябва да влезе по друга процедура. Примери:

Възстановяване на ДДС

ДДС на възстановяване се получава тогава когато в рамките на даден месец ДДС-то при покупките надвишава ДДС-то при продажбите( например сте купили стоки за 2000 лв с ДДС 400лв, а сме продали стоките за 1000 лв с ДДС 200лв.) се получава ДДС за възстановяване за съответният месец, в размер на 200 лв.

Регистрация на фирма във Варна

Внасяне на ДДС

Когато примера е в обратна посока, ако сме купили стока за 1000 лв с ДДС 200лв, а сме я продали тази стока за 2000 лв с ДДС 400 лв, то се получава ДДС за внасяне в размер на 200 лв.

Втори фактор – цени за абонаментно счетоводно обслужване

Вторият фактор е дали фирмата/дружеството извършва своята дейност на територията на България или работи в Европейският съюз или извън Европа.

Третият фактор е документооборота. Тук се има предвид колко документа се обработват на месец покупни и продажни фактури, банкови сметки и т.н.

Четвърти фактор е броят на персонала в дружеството. Дали фирмата е с персонал до 2-3 служителя, до 5, до 10 или над 10 служителя.

Регистрация на фирма в Бургас

Ако има нещо допълнително, което счетоводната къща да извърши като счетоводна услуга,то съответно трябва да се калкулира в цената.

Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, а пък и предстой или иска доброволно, при сключен абонаментен договор за счетоводно обслужване, услугата е безплатна.

Вие сте фрийлансър или на свободна практика прочетете как да изкарваме пари от интернет?

Какво печелите когато сключите договор за преференциални цени за абонаментно счетоводно обслужване?

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно вашата дейност в данъчните и осигурителните институции.

Разходите Ви ще намалеят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводител в офиса Ви. Това ще Ви позволи да намалите своята издръжка за работно място, заплата, осигуровки, счетоводен софтуер, ТРЗ и бизнес софтуер, както и месечни или годишни абонаметни такси за аклуализацията му .

Регистрация на фирма в Перник

Счетоводната отченост

Най- вече ще спестите време и няма да сте натоварен излишно с организацията на счетоводната отченост. Това ще Ви позволи да се отдадете повече върху управлението на вашият бизнес.

Пълният пакет на предлаганите счетоводни услуги от Инфо Консулт ООД.

Имаме примерни цени на счетоводни услуги, а останалите цени се договарят поотделно за всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота, има ли регистрация по ДДС, брой персонал.