Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Rate this post

В настоящата статия, ще разгледаме някои опорни точки относно възстановяване на ДДС в България.

Ще отговорим на въпросите като: какво е данъчен кредит, кога имаме възстановяване на ДДС и как може да се възстанови, как се стартира процедура по възстановяване , срокове за възставновяване.

Какво е данъчен кредит?

Данъчният кредит е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите.
Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС!

Преди да има право една фирма на данъчен кредит и да може да го възстанови, то тя трябва задължително да е регистрирана по Закона за ДДС (ЗДДС). Данъчният кредит е сумата на данъка, която дадено дружество може да приспадне от данъчните си задължения.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Общо взето ако ние сме фирма, регистрирана по ЗДДС и извършваме продажби на стоки и/или услуги, които са облагаеми с ДДС и следва да им начисляваме ДДС, бихме имали право на този данъчен кредит, с други думи ние можем да си намалим данъка ( ДДС-то), което реално дължим с ДДС-то което сме платили за направените от нас покупки.

Основен момент тук е, че имате право на данъчен кредит, когато получените стоки или услуги се използват за предоставянето на облагаеми доставки на стоки и услуги.

Нека разгледаме един пример, ако Вие закупите стоки за 2000 лв. ( при което ДДС-то на стоката е 400 и послед продадем тази стока за 4000 лева ( където ДДС е 800лв.), то ние можем да използваме данъчен кредит в размер на 400 лв. ( ДДС-то за получените стоки), то вие ще намалите вашето ДДС за плащане с тази сума ( 800лв – 400 лв) или общо ще се дължи ДДС в размер на 400лв. По подробно можете да разгледате в ДДС процедура – прихващане, приспадане и възстановяване, с примери.

Кога има ДДС за възстановяване и как може да се възстанови?

Според закона за ДДС, данъчният период е в едномесечен срок и за всяко лице, което е регистрирано по ЗДДС. Лицето/дружеството е задължително да подава ежемесечено ДДС декларация, до 14-то число на месеца.

Възстановяване на ДДС

ДДС на възстановяване се получава тогава когато в рамките на даден месец ДДС-то при покупките надвишава ДДС-то при продажбите( например сте купили стоки за 2000 лв с ДДС 400лв, а сме продали стоките за 1000 лв с ДДС 200лв.) се получава ДДС за възстановяване за съответният месец, в размер на 200 лв.

Регистрация на фирма в Пловдив

Внасяне на ДДС

Когато примера е в обратна посока, ако сме купили стока за 1000 лв с ДДС 200лв, а сме я продали тази стока за 2000 лв с ДДС 400 лв, то се получава ДДС за внасяне в размер на 200 лв.

Кога можем да стартираме процедура по възстановяване на ДДС?

Ако след три последователни месеца, се получава така че все още ДДС -то да е на възстановяване, фирмата има право да стартира процедура по която да се възстанови ДДС-то и ефективно да получи това ДДС по банковата си сметка от държавата.

Регистрация на фирма във Варна

Как се стартира процедурата по възстановяване на ДДС?

Процедурата по възстановяване се стартира с подаването на месечна ДДС декларация за съответният месец.

Общият размер на натрупаното ДДС се базира на последните три месеца или тримесечният период, като се посочва в съответната клетка.

Срок и начини на възстановяване

До 14 число на месеца, следващ тримесечния период в месечната справка-декларация по ЗДДС се декларира калкулирания ДДС за възстановяване. Стартира се процедура по възстановяване на данъка, като процедурите могат да бъдат два вида – проверка или ревизия.

Регистрация на фирма в Бургас

Обикновено възстановяването се случва до 30 дни от стартирането на процедурата, ако е само проверка. Възстановяването на ДДС е стандартна процедура по чл. 92 от ЗДДС и се прави на тримесечни периоди.

В случаите, в които възстановяването на ДДС се осъществява чрез процедура ревизия, то срокът за възстановяване е 3 месеца, с възможност за удължаване на срока от страна на НАП при необходимост от изясняване на допълнителни факти и обстоятелства.

Обикновено процедурата по ревизия се стартира при по-големи суми за възстановяване, когато възстановяването е за пръв път и/или в случаите на неточности или неизяснен характер на декларирания ДДС за възстановяване.

Възстановяването става чрез издаването на Акт за прихващане и възстановяване след като приключва процедурата по проверка или ревизия.

Свържете се с нас ако имате допълнителни въпроси или искате счетоводно обслужване!

Прочетете още:

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Процедура по регистрация на ДДС