Попълване на годишна данъчна декларация и отчитане на доходи от наложени платежи

Rate this post

Отчитане на доходи от наложени платежи

Отчитане на доходи от наложени платежи. При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година.

Попълване на годишна данъчна декларация за физическите лица

Физическите лица, които по занятие купуват стоки с цел да ги препродадат, т.е действат като търговци, са длъжни да плащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 15 % за дохода, който получават от тази дейност. За физическите лица, които осъществяват дейност като еднолични търговци е задължително и подаването на Годишен отчет за дейността пред Националния статистически институт.Информация за размера на сумите, броя на изпратените пратки и пощенския оператор, от който са получени данните можете да видите като заредите данни в Приложение №2, № 3 или № 5.

Облагаем доход на физически лица за 2021

Ако всички суми или част от тях представляват облагаем доход, за да бъдат включени в конкретно приложение към годишната данъчна декларация, трябва да отбележите съответното обстоятелство от изброените в т. 1, 2 и/или 3. При отбелязване на повече от едно обстоятелство е необходимо внимателно да коригирате автоматично разнесените стойности с действителния размер на получения доход от съответния вид:

Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ (Приложение №2)

Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ (Приложение № 3)

Получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност (Приложение № 5)Източник: НАП