Прехвърляне на отпуск в следващи години

Rate this post

В тази статия ще дадем становище за това дали трябва да се прехвърлят в следващата година само 10 дни от платения

годишен отпуск и дали при положение, че цялата или част от отпуската не е ползвана през годината, служителят ще ги загуби и ще може да ползва само 10 работни дни от нея.

 

Прехвърляне на отпуск в следващи години
Прехвърляне на отпуск в следващи години

Това е нашето мнение, тълкувайки Кодекса на труда, защото както знаете това е доста наболял въпрос и все още няма конкретно указание как трябва да се процедира в такива случаи.

Според чл.173, ал.2 от КТ, служителят трябва да използва платеният си отпуск до края на годината, за която се отнася. Ако в периода на графика, работника е бил в болнични или неплатен отпуск, той може да ползва годишния си отпуск отново в рамките на календарната година. Но това противоречи на правото на погасяване по давност /чл.176а. от КТ/, а именно, че ако годишният отпуск или каквото е останало от него не е използван до две години от годината, в която се полага, се погасява по давност. При положение, че отпускът е отложен по силата на чл. 176, ал.4, т.2, давността е две години, след като е отложен. Това означава, че ако имате отложен отпуск за 2012 г., който трябва да използвате в 2013 г, но по някаква причина не сте успели да го използвате, то погасяването му по давност ще бъде до м.01.2015 г.

Съгласно разпоредбите на чл.176 от КТ, за следващата година могат да се отложат до 10 дни от платения отпуск, но само в следните 2 случай:

  1. Ако имате уважителни причини за неизползването на платения годишен отпуск и с изричното разрешение на работодателя.
  2. Отпускът може да се отложи също и поради важни производствени причини.

Ако по график трябва да сте отпуск, а реално Вие сте в отпуск по болест, бременност и раждане или неплатен отпуск, то тогава платения годишен отпуск се погасява по давност.

Много работодатели процедират по следния начин:

Първо изписват платения годишен отпуск за текущата година и след това, ако има останали от минали години. При положение, че служителят не е успял да вземе цялата отпуска за текущата  година и евентуално няма никакви остатъци, те грешно смятат, че в следващата година, трябва да се прехвърлят само 10 дни. Например използвали сте през 2012 г. 5 дни. Остават 15, но Вашият шеф Ви прехвърля само 10 дни за 2013 г. и Ви казва, че трябва да ги използвате до края на годината. Първо – това Ви лишава от 5 дни платен отпуск, на който Вие имате право, защото никъде в КТ не е казано, че отпускът може да се отложи по този начин и второ, не е нужно да се използва до края на 2013 г, защото отпускът за 2012 г. има 2 години давност.

Нашето становище след тълкуване на горните членове от КТ е, че първо трябва да се ползват останалите отпуски от минали години, но не повече от две години, защото изтича давностния срок Платен годишен отпуск за текущата година може да се ползва в следващите две години. Неизползваният отпуск на служителите не трябва да се реже и в следващата година да се прехвърлят само 10 работни дни. Същото важи и при обезщетение за неизползван отпуск прекратяване на трудовия договор. Имате право на обезщетение за платен годишен отпуск, който Ви се полага за календарната година и за тези дни от почивки за минало време, които са отложени и не са погасени по давност. Тоест тук правото на давност не важи за всички отпуски за минали години, а само тези, които са отложени по реда на чл.176 от КТ.

Източник: https://narabota.bg/