Възстановяване на ДДС от ЕС

Искате да откриете мечтаната работа?

Ето няколко добре работещи методи, които ще са ви от помощ Искате да откриете мечтаната работа? За тези, които се нуждаят от малко подкрепа в намирането на подходяща работна позиция, ще изброим най-често срещаните, успешни методи за търсене на работа. С тяхна помощ ще откриете мечтаната работа дори в много по-кратък срок, отколкото сте предполагали. […]

Искате да откриете мечтаната работа? Read More »

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

В настоящата статия, ще разгледаме някои опорни точки относно възстановяване на ДДС в България. Ще отговорим на въпросите като: какво е данъчен кредит, кога имаме възстановяване на ДДС и как може да се възстанови, как се стартира процедура по възстановяване , срокове за възставновяване. Какво е данъчен кредит? Данъчният кредит е елемент от системата на

Възстановяване на ДДС Read More »

Фирма за възстановяване на ДДС от ЕС

Ние сме се специализирали за възстановяване на ДДС от ЕС. Дългогодишният ни опит ни помага да обслужваме индивидуални клиенти на много добро професионално ниво. Нашата фирма за възстановяване на ДДС от ЕС има опит с над 30 страни от ЕС и Европа. Процедура по възстановяване на ДДС в ЕС Законодателство, свързано с процедурата на ЕС

Фирма за възстановяване на ДДС от ЕС Read More »

Наръчник за възстановяване на ДДС от ЕС

Наръчник за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността (e-ES) Наръчник за възстановяване на ДДС от ЕС. Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно законодателство в областта на корпоративното

Наръчник за възстановяване на ДДС от ЕС Read More »

Възстановяване на ДДС от ЕС

Каква е ДДС процедурата в България и как се възстaновява ДДС от ЕС? В тази статия ще разгледаме ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС и ДДС в България. Данъчен период по смисъла на Закона за ДДС е периодът от време, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата

Възстановяване на ДДС от ЕС Read More »