Доброволна регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Доброволна регистрация по ДДС е въпрос който вълнува и касае всеки собственик на новорегистрирана компания или в момента му предстои да открие своята нова фирма. Множество са въпросите относно осигурителните задължения, възникващи със стартиране на дейност, данъчните казуси са другият елемент, който се нуждае от прецизен анализ.

Телефон: 0899 85 75 00

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Законът за ДДС е един от най-важните и ключови закони(нормативни актове), с които ще трябва да се съобразявате като данъчно задължено лице, установено на територията на България и извършващо облагаеми доставки от 20% на стоки или услуги.

Регистрацията по ЗДДС съгласно разпоредбите възниква като задължение при определени условия, но може да бъде направена и доброволно. свържете се с нашата счетоводна кантора в София или Благоевград, за повече информация за безплатна консултация с нас.

Кога се регистрира фирма по ДДС?

В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано изискване при достигане на определен облагаем оборот да се извърши регистрация по закона в 7-дневен срок. Прагът, който е определен, е 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Тук е важно да се отблежи, че задължението за подаване на заявление за регистрация възниква дори когато оборотът е бил вече достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително настоящия.

В последващите алинеи на същия член 96 е описано какви суми включва и какво не включва облагаемият оборот. В чл. 97, чл. 97а, чл. 97б, чл.98 и чл. 99 на ЗДДС са изброени и специфични случаи, при които регистрацията по ДДС е задължителна.

Регистрация на фирма в Пловдив

За да бъдете сигурни, че не сте порпуснали срока за задължителната регистрация при възникване на някое от обстоятелствата, изискващи такава, собственикът на компания е добре да разчита на своят счетоводител или да се обърне към опитен експерт в областта, която да спести на бизнеса финансови последици, от закъснение или неспазване на финансови последици.

Доброволна регистрация по ДДС, какво трябва да знам?

Прочетете също и за възстановяване на ДДС от чужбина, страни от ЕС!

Задължителната, регистрация по ДДС може да бъде направена , след като сте направили вашият добре преценен избор още в началото, преди да регистрирате фирма. Правото на доброволна регистрация на фирма е регламентирано в чл.100 на закона за ДДС. До колко тя ще е полезна и необходима при отриване на нова фирма и дали би донесла някакви негативи е въпрос, който трябва да бъде разгледан индивидуално за всеки отделен бизнес и бранш и всичко зависи от вас и това как ще се консултирате съв вашият счетоводител или счетоводна къща.

След регистрация на вашата нова фирма, доброволната регистрация по ЗДДС е разумно решение когато предполагате скорошно достигане на оборот от 50 000 лв.

Регистрация на фирма във Варна

Ако сте планирали следващите 6 месеца до 1 година вашите обороти да достигнат прага от 50 000лв., мислите че ще ще придобивате или доставяте услуги в Европейския съюз в недалечно бъдеще, е по-разумно да се регистрирате доброволно веднага. По този начин ще си спестите подробната данъчна проверка при регистрацията по ЗДДС.

За доброволна регистрация по ЗДДС е добре да се помисли и когато бъдещата дейност на фирмата ще е свързана със закупуване или предоставяне на стоки или услуги от и на регистрирани по закона лица, тоест ще се получават и издават данъчни фактури.

Регистрация по ЗДДС на нова фирма би била добро решение и ако дейността на дружеството предполага инвестиция в дълготрайни активи с висока цена (закупуване на скъпоструващо обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н.).

Счетоводна очетност при регистрирани дружества по ДДС

Наред с преимуществото да бъде възстановен или приспаднат платеният от компанията данък – ДДС, регистрацията води със себе си изискването за водене на счетоводна отченост. В този случай регистрираните по ЗДДС лица имат задължение да подават ежемесечни справки-декларации.

Заедно със водените отчетни регистри, като при това трябва да се спазват стриктно сроковете до 14-то число на всеки месец, за предхождащия.

Много важно е и коректното отразяване на издадените и получените данъчни документи (фактури, кредитни известия и т.н.) също е изключително важно и ще спести на фирмата заплахата от финансови санкции за неспазване на нормативните разпоредби.

Дерегистрация по ДДС

Регистрация на фирма в Бургас

Един много голям процент на приходите в нашата държава идва от ДДС-то, то зарежда държавната хазна, което е и основният момент за данъчни измами и прави събираемостта му за внимание на данъчните. Това води до по – силен контрол към дейността на задължените лица.

Съответно проверките който НАП правят са чести и стриктни и това налага прецизност при водене на счетводството. НАП прави проверка при възстановяване на ДДС от държавата на фирмата която го изисква.

Отговорността на счетоводителите е голяма, особено когато се обслужват фирми и дружества регистрирани по ДДС , което от своя страна обособява и по-високата цена на услугата. Разходите за счетоводство често са считани за ключов недостатък на регистрацията по ЗДДС, но когато тя е необходима, инвестицията в професионално обслужване често е най-доброто решение.

Регистрация на фирма в Перник

Кога ДДС регистрацията не е необходима?

Всеки бизнес си е със своите специфики и изисква да се направи анализ преди да се пристъпи към регистрация по ЗДДС или да се забави на този етап, ако това е по-добрият вариант, изброяваме някои случая, в които, при условие, че не е налична някоя от нормативно определените предпоставки за регистрация, тя би била по-скоро утежнение за фирмата.

Определено не е изгодно доброволна регистрация по ЗДДС, ако вашата компания е микропредприятие, което предлага стоки или услуги на физ. лица или на други фирми нерегистрирани по ДДС. Много често при тази ситуация, за да запази крайните си цени за клиентите си на достъпна цена, регирираната по ДДС фирма трябва да се лиши от част от печалбата си.

Регистрация на фирма в Русе

Ако бъдещата дейност на новорегистрираното дружество предполага работа с доставчици на стоки, материали и услуги, които не са регистрирани по ЗДДС (занаятчии, малки производители, физически лица и т.н.), то заплатените цени ще бъдат без начислено ДДС и съответно предимството да бъде приспаднато или възстановено такова отпада като мотив за доброволна регистрация.

Искате да бъдете сигурно, че ще вземете най- правилното решение направете вашето запитване и ще бъдете консултирани.

Каква фирма да регистрирам в България?

Please rate this