Малки и средни предприятия

Малките и средните предприятия

Rate this post

Екипът на Инфо Консулт ООД, гр. Благоевград помага при счетоводството на малките и средни предприятия. За повече информация прочетете статията и ни се доверете.

Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99.8% от всички предприятия, както в България, така и в ЕС.

Българските МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, което е с около 10 процентни пункта повече от средното за ЕС.

От друга страна средната производителност на българските МСП е все още значително по-ниска от средната за ЕС.

Актуални цени за регистрация на фирма, обадете ни се за изцяло онлайн регистрация по интернет, за цяла България! – 0899 85 75 00

Това е и една от причините, поради която подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за икономическото развитие.

В периода 2014-2018 г. МСП в „нефинансовата бизнес икономика“ генерираха значително увеличение на добавената стойност с 50,7%. Заетостта в МСП нараства умерено, с 8,6%.

През последната година добавената стойност, създадена от МСП продължи да нараства със сериозни темпове от 15,0%, докато заетите в МСП се увеличиха само с 1,6%.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Иновации в малките и средните предприятия

На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в „Хоризонт 2020“.

Те могат да си сътрудничат по проекти като част от обединение и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Интегрираният и рационален характер на „Хоризонт 2020“ ще засили участието на МСП до поне 20 % (8,65 млрд. евро) от общите комбинирани бюджети на „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и темите „Обществени предизвикателства“.

Регистрация на фирма в Пловдив

Инструментът за малките и средните предприятия (МСП) ще бъде водещ за реализирането на тази стратегия, предоставяйки подкрепа за отделни МСП или обединения от МСП.

При оценяването на пазарната жизнеспособност на техните идеи на високорисковия етап и след това да им помогне да развият тези идеи по-нататък.

Освен това е налично финансиране за бизнес обучение и насоки за идентифициране и привличане на частни инвеститори.

Регистрация на фирма във Варна

Общо 30 млн. евро (58.7 млн. лв.) ще бъдат разпределени сред българските микро-, малки и средни предприятия по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) през 2020 г.

Това ще бъдат последните европейски средства за бизнеса за текущия програмен период. Това показва индикативната годишна работна програма на управляващия орган.

Ако Вие сте малко или средно предприятие и имате нужда от счетоводно обслужване, веднага се свържете с Нас за консултация и бъдещи партньорски взаимоотношения.