ТРЗ, човешки ресурси Благоевград

ТРЗ, личен състав и управление на човешките ресурси в гр.Благоевград

Rate this post

В настоящата статия ще разгледаме основните услуги, които предлагаме относно персонала на вашият бизнес: ТРЗ, личен състав и управление на човешките ресурси в Благоевград.

Вие сте новостратиращ бизнес или вече съществувате но искате качествено обслужване за вашият бизнес и персонал, доверете ни се и научете повече отнсно предлаганите от нас услуги за вашите служители.

Счетоводство на международна транспортна фирма

1.Изготвяне на трудови договори и документи за назначаване и прекратяване на трудови договори, както и за граждански договори и договор за управление и контрол;

2.Регистрация и проверка на приетите документи по предходната точка в Националната агенция по приходите (НАП);

3.Всеки месец изготвяне на разчетно- платежни ведомости за работните заплати, фишове и необходимите справки към тях;

4.Всеки месец изчисляване на данъците и осигурителните вноски за всеки един от персонала и изготвяне на платежни нареждания за тях;

5.Оформление на тудовите и осигурителните книжки на персонала;

6.Изготвяне на документи при започване или прекратяване на дейност на самоосигуряващо се лице и изичисляване на осигуряването им;

Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС

7.Изготвяне и подаване на необходимите декларации за осигурени лица в НАП;

8.Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, откуска по майчининство и отглеждане на малко дете;

9.Съставяне и водене на трудови досиета;

10.Служебна бележка за детски помощи;

11.Наременна проверка и информация относно отпуските на служителите във фирмата.

Консултации по трудово право за вашият бизнес: Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, повече относно нормативните документи относно трудово право можете да проверите от тук.

За повече подробности и информация относно ТРЗ и личен състав в Благоевград и управление на човешките ресурси, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!