Важни стъпки след регистрация на фирма

Първи и най-важни стъпки след регистрацията на фирма?

Rate this post

Кои са най-важните стъпки след регистрацията на фирма?

Основните стъпки, които всеки предприемач трябва да има предвид след регистрация на фирма са:

 • Издаване на печат на фирмата;
 • По желание, направа на лого и/или уеб сайт на фирмата, визитки, facebook страница, google реклама.
 • Електронна поща, електронен подпис.
 • Да се закрие набирателната сметка в банката и да открие разплащателна.
 • Много важна стъпка е да решите кой ще води счетоводството на вашата фирма- счетоводител на трудов договор или външна счетоводна къща, която да извършва счетоводно обслужване/счетоводни услуги, на най-изгодние за вас цени за счетоводно обслужване.

Най-добрите цени за регистрация на фирма ЕООД/ООД

 • Да се уговорите с обслужващата Ви банка как да предоставя разпечатките на движенеито по банковата сметка. В 21-век повечето банки, предлагат извлеченията да се изпращат директно на вашият e-mail автоматично. За да може да са по-лесно и по-бързо достъпни както за вас така и за вашият счетоводител.

 • Осигуряване като самоосигуряващо се лице на Управителя/Управителите – от дата на стартиране на дейността на фирмата. При налични работници, осигуряване по трудов договор.
 • Датата на стартиране се води-първата издадена фактура, получена или изплатена сума, регистрация на касов апарат и т.н.

Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС

 • Подаване на декларация за започване на осигуряване, като самоосигурително лице.
 • Препоръчваме ви да си извадите личният персонален код от НОИ, чрез него и ЕГН ще можете да проверявате ежемесечно, какви плащания и задължения има по Вашата осигурителна партида.

Регистрация по ДДС

 • Регистрация по ДДС– доброволна или при оборот от 50 000 лева за 12 месеца назад. Ако се прави доброволна още в началото на дейността, се подава заявление за регистрация по ДДС. След излизане на решението за регистрация по ДДС, се издава ламинирано картонче, на което се записва датата на издаването му, ЕИК и името на фирмата. От датата на това картонче, фирмата има ДДС регистрация. При излизане на ДДС регистрация всеки месец до 14-то число се подава ДДС декларация за изминалия календарен месец.

 • За издаването на фактури, имате няколко варианта можете да си купите празен кочан с фактури от най-близката книжарница, като изписвате на ръка, всички необходими атрибути и много внимавате в последователността на номерацията и датите. или да си инсталирате софтуер за издаване на фактури.

Счетоводство на международна транспортна фирма

 • Когато е ясно къде ще се осъществява дейност фирмата, ако е под наем да се подпише договор за наем на помещение. След като договора е подписан обекта следва да получи съответните разрешителни. Необходима е специална документация и проверка които са специфични за бранша и дейността, най- общо е нужна пожарна документация, документация от Агенция по храните, измерване факторите на работната среда и т.н.

Статията е насочваща и са дадени само основните стъпки след регистрация на фирма, за по детайлно и пълно консултиране и счетоводно обслужване СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!