Фрийлансъри

Свободна професия или ЕООД

В тази статия ще разгледаме какви са разликите в това да си собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД) и фрийлансър или да работиш професия на свободна практика. Да има регистрация в регистър БУЛСТАТ. Ще разгледаме какви са ползите и в какви случай е добре да си юридическо лице “фирма“ и в какви […]

Свободна професия или ЕООД Read More »

Регистрация Булстат свободна професия

Вписване и заличаване в регистър Булстат Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец. Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Заявлението съдържа: Данни за заявителя Данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване Обстоятелствата по чл. 7 от Закона за Регистър БУЛСТАТ, подлежащи на вписване

Регистрация Булстат свободна професия Read More »

Свободна професия и касов апарат

Ако вие сте се регистрирали като свободна професия или фрийлансър (freelancer) и сте започнали дейност, започвате да взимате плащане в брой и се чудите, трябва ли да пускате касова бележка и да имате касов апарат. Съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 8 от Наредба №Н-18/2006 г., лицата упражняващи свободна професия не са длъжни да регистрират

Свободна професия и касов апарат Read More »

Осигуровки за фрийлансър

Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Регистрация на самоосигуряващи се лица и вписване на данни за вида на осигуряване /включително по електронен път/ – № 818 Приемане на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Осигуровки за фрийлансър Read More »

Свободни професии

В тази статия ще разберете повече относно следните въпроси: Какво е свободна професия? Как и къде се регистрирам като свободна професия? Какви осигуровки и данъци плащам и кога? Свободни професии / фриилансъри Хора, които изпълняват свободна професия се наричат още самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer). По смисъла на § 1, т. 29

Свободни професии Read More »

UpWork мнения

Данъци, счетоводство и осигуровки за upwork В тази статия ще разгледаме основните неща, които вълнуват повечето хора, работещи на свободна практика, като фрийлансъри в различни международни платформи! По специално ще се спрем на платформата Up Work и какво трябва да направим за да сме изрядни със закона и да печелим пари легално! Независимо от свободата

UpWork мнения Read More »