Свободна професия или ЕООД

Rate this post

В тази статия ще разгледаме какви са разликите в това да си собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД) и фрийлансър или да работиш професия на свободна практика. Да има регистрация в регистър БУЛСТАТ. Ще разгледаме какви са ползите и в какви случай е добре да си юридическо лице “фирма“ и в какви случай е по-добре да си свободна професия. Какви са данъчните облекчения, ще имаш ли нужда от счетоводство и какво е нужно да подаваш всеки месец, за да си изряден към закона.

Нека само отбележим с няколко думи какво е ЕООД и какво е свободна професия.

 При ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) собствеността на капитала е еднолична, вносителят на капитала е един. 

В този случай вие имате отговорност не само като юридическо но и като физическо лице – до размера на внесения капитал.

Честа практика е собственикът на ЕООД да стане и управител на дружеството. Ако това се случи той вие сам можете да определяте личния си доход, на колко пари ще се осигурявате, независимо от финансовия резултат на дружеството. Вие и вашата фирма сте два различни субекта, две различни лица.

Свободна професия или фрийлансър

Хора, които изпълняват свободна професия се наричат още самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

  1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
  2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
  3. се самоосигуряват.

В зависимост от дейността им, те се разделят в три групи:

  • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  • Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

Повече за свободните професии и какво е свободна професия !

Относно регистрация на свободна професия можете да видите в статията за регистрация в БУЛСТАТ на свободна професия!

Предимства на фрийлансърите

В общия случай, фрийлансърите не изтъкват една-единствена основна причина защо избират този начин на работа. Възприеманите плюсове се различават в зависимост от пола, професията и начина на живот. Според В Докладът за фийланс индустрията от 2019 г. се твърди, че мъжете и жените изтъкват различни плюсове на този вид работа.

Жените наблягат на свободата и гъвкавостта за използване на свободното време, докато мъжете изтъкват възможността да се отдадат на лични интереси. Работата на свободна практика често бива предприемана от хора, които са били съкратени, не могат да намерят работа на пълен работен ден или от работещи в сфера (като журналистика), тенденциозно все повече не се разчита на постоянни служители, наети на пълно работно време.

Фрийлансърите включват и студенти, които търсят допълнителни доходи. В интервюта и блогове работещите често изтъкват като предимства възможността за избор и гъвкавостта на този начин на работа.

Недостатъци да бъдеш фрийлансър

Свободната практика, подобно на други форми на временна заетост, може да бъде несигурна работа. Уеб сайтове, книги и организации на фрийлансъри често включват съвети за намиране и поддържане на постоянен поток от работни ангажименти.

Освен липсата на сигурност в работата, много фрийлансъри споделят постоянното неудобство от разправяне с работодатели, които не плащат навреме и опасността от по-продължителни периоди без заетост.

Също така, практикуващите свободна практика са лишени от придобивки като пенсия, болнични, платен отпуск, бонуси и здравно осигуряване, което може да бъде сериозно затруднение за хора, живеещи в страни като САЩ, в които няма универсално здравеопазване.

Работещите на свободна практика често печелят по-малко от постоянно наетите на подобна позиция. Повечето фрийлансъри имат поне десетгодишен трудов стаж преди да започнат да работят независимо, но не винаги приходите им достигат тези, при заетост на пълно работно време.

В много случаи уеб портали привличат работодатели, които плащат малко (под $10 на час) и изискват високи стандарти. Участници предлагат да работят за заплащане до $1-$2 на час. Тъй като много проекти изискват наддаване, професионалистите не наддават, защото отказват да работят за ниско заплащане. В резултат на това спада средното качество на предлаганите услуги.