Свободна професия и касов апарат

Rate this post

Ако вие сте се регистрирали като свободна професия или фрийлансър (freelancer) и сте започнали дейност, започвате да взимате плащане в брой и се чудите, трябва ли да пускате касова бележка и да имате касов апарат.

Съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 8 от Наредба №Н-18/2006 г., лицата упражняващи свободна професия не са длъжни да регистрират извършените продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.Съгласно определението на §1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за „лица, упражняващи свободна професия“ е необходимо едновременното изпълнение на следните условия:

Осъществяване за своя сметка на професионална дейност,
Да няма регистрация като едноличен търговец,
Самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Вижте още: Какво е да фрийлансър и как да се регистрираш като свободна професия?

Какви осигуровки дължиш като свободна професия?

Ако имате нужда от консултация относно осигуровки, данъци и счетоводно обслужване като свободна професия/фрийлансър, се свържете с нас на посоченият телефон:

0899 85 75 00