Регистрация на фирма в Ботевград

Rate this post

Искате да направите регистрация на фирма в Ботевград, ние ще ви помогнем в няколко лесни стъпки. Цените за регистрация на фирма в Ботевград и регистрация на фирма по ДДС в Ботегвград.

  • Обадете ни се за консултация
  • Ние ще подготвим всички документи
  • Вие ги подписвате
  • Ние ги подаваме
  • След 3 дни от вписването фирмата ще е готова.

Искате да ползвате счетоводна консултация или счетоводни услуги и да разберете актуалните цени за счетоводни услуги?

Извършваме и счетоводство и счетоводни услуги в Ботевград, счетоводни услуги на международни транспортни фирми в Ботевград!

Кое е по-добре: да купите готов бизнес или да започнете нов?

регистрация на фирма в Ботевград
Регистрация на фирма в Ботевград

Преценете плюсовете и минусите дали можете сами да започнете бизнес или е по-добре да купите завършен бизнес:

Предимства и недостатъци на готов бизнес; Възможни предимства и недостатъци на нов бизнес. Предимства и недостатъци на готов бизнес Основното предимство на готов бизнес е, че не е необходимо да измисляте оригинална идея.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Тя вече съществува и работи, а потенциалът й може да бъде оценен още преди сделката. Но преди да купите, не забравяйте да разберете причината за продажбата. Добре е, ако предишният собственик направи достатъчно пари и сега реши да се премести в друга държава или да промени сферата си на дейност.

Но стабилен оперативен бизнес рядко се продава. Най-често собственикът иска да се отърве от компанията, защото показва не най-добрите финансови резултати.

Стъпка 1. Оценете предимствата на готов бизнес

Операционната компания има необходимите разрешителни и сертификати, установени контакти, доставчици, изпълнители, служители, аналитична информация за конкурентите. Стабилната компания може да генерира доход от първия месец. Съществуващата клиентска база гарантира доходи от първите месеци.

Регистрация на фирма в Пловдив

Но е важно да се оцени неговото качество: договори към момента на продажбата на бизнеса, средната проверка във фирмата, броя на клиентите, който средно минава през компанията за месец и година.

Стъпка 2. Определете възможните недостатъци на готовия бизнес

Готовият бизнес няма да оправдае очакванията на новия собственик, ако не му бъде предоставена пълна информация. По-специално, продавачът по време на транзакцията може да не е съобщил:

  • вътрешни конфликти между персонала и ръководството;
  • малка база от клиенти и ниска степен на лоялност (продуктът не се продава, услугата не е търсена);
  • лошо финансово състояние на компанията (дългове, неплатени данъци, висок наем);
  • лоша репутация; необходимостта от модернизация на оборудването, ремонт на помещения, разширяване на персонала

Регистрация на фирма във Варна

За да продаде бизнес на по-добра цена, продавачът може умишлено да изкриви информацията за потенциални договори и клиенти. Затова преди сделката трябва да се извърши независима оценка на състоянието на компанията.

Оценката на бизнеса е съвкупност от действия, извършени от професионален оценител с цел да се осигури разумно заключение за стойността на обекта за оценка на определена дата в парични единици.

В заключение са включени анализираните данни за финансовите, организационните, технологичните дейности на предприятието, динамиката на неговото развитие и положение в конкурентната среда.

Регистрация на фирма в Бургас

Съвет: за да направите независима оценка на бизнеса, трябва:

1. Намерете компания за оценка .

Използвайки търсенето в Интернет, изберете компания, която оценява необходимия тип бизнес: според размера му (малък и среден бизнес), според обхвата и спецификата на фирмата (търговия, транспорт, услуги, услуги), и за нуждите, от които се нуждаете (покупка и продажба на фирма, дялове в компания).

Нашият екип се е специализирал и за възстановяване на ДДС от ЕС в Ботевград! Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС!

2. След като изберете оценител, процесът на оценяване се разделя на следните стъпки :

Предварителният етап включва сключване на споразумение с оценителя, в което са съгласувани условията, обемите и цената на работата. Оценителят се запознава със спецификата на предприятието, изучава пазара, на който дружеството оперира. Началният етап включва посещаващия характер на работата на оценителя.

В предприятието, което се оценява, оценителят получава документи, обикновено това са: нормативни документи на дружеството, удостоверение за регистрация, счетоводни отчети на организацията тримесечно за няколко години (баланс, отчет за печалбите и загубите), заключения на одиторската фирма, информация за дълговете на дружеството и др.

Каква фирма да регистрирам в България?

Списъкът с необходимите документи се съгласува предварително. На този етап оценителят също изучава отворените източници на информация за компанията, събира данните, необходими за по-нататъшни изчисления. Аналитичната фаза включва маркетингово проучване на пазара, анализ на предишния и прогноза за по-нататъшни дейности на компанията, като се вземат предвид фактори, влияещи върху развитието на предприятието.

Прогнозна или ключова- на този етап се правят необходимите изчисления чрез подбор на подходящи методи и подходи за оценка на бизнеса. Има три основни подхода, използвани за оценка на предприятието: рентабилен, скъп и сравнителен.

Подходът за доходите

Подходът за доходите се основава на зависимостта на цената на бизнеса от нивото на очакваните доходи. Колкото по-висок е бъдещият доход, толкова по-скъпа е цената на компанията днес. Разходният подход включва оценка на компанията по отношение на направените разходи и предполага, че стойността на активите на компанията не съответства на пазарната.

При прилагането на този подход всички активи на компанията се преоценяват, след това стойността на задълженията на дружеството се изважда от получения показател и по този начин се получава прогнозната стойност на предприятието.

Сравнителният подход се основава на сравнението на предприятието, което се оценява с подобна компания, т.е. пуснат на пазара. Стойността на предприятието ще бъде фокусирана върху стойността, за която компанията може да бъде продадена, а нивото на точност на оценката ще зависи от наличието на информация за конкурентите.

В процеса на този етап се генерира доклад за оценка, който показва всички изчисления и мотивирани заключения, показва стойността на бизнеса.

Проблемите на бизнеса

След като изясним проблемите на бизнеса, определете степента на тяхната сериозност, за да разберете:

какви инвестиции ще бъдат необходими за тяхното премахване;

Готови ли сте за такава инвестиция?

колко скоро инвестицията ще се изплати. В някои случаи ключовите служители или целият персонал могат да напуснат след смяна на собствеността или да започнат да саботират заповедите на нови мениджъри. За да не се случи това, преди да купите бизнес, разберете характеристиките на управлението на екипа, нюансите на съществуващите взаимоотношения в него.

Когато решението за придобиване на компанията вече е взето, помолете предишния собственик да ви представи в екипа. След като закупите компания, заделете период за установяване на отношения с всички членове на екипа и изграждане на нова работна поръчка и въз основа на резултатите от този период се занимавайте с промените в персонала.

Също така имайте предвид, че ако клиентите на компанията работят с конкретен мениджър или специалист, който знае техните специфики, тогава в случай на напускане или уволнение на служител, клиентите могат да напуснат след него.