Кодекс на труда

Промените в Кодекса на труда влязоха в сила No ratings yet.

С промените се въвежда и нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за платените отпуски на работниците и служителите си. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в бр. 54 на “Държавен вестник” от днес,

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение No ratings yet.

Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начинът да се извърши тази промяна? Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя 5/5 (2)

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите – с по-ниска квалификация – с 10%. Има ли право работодателят да намали с различен процент основното възнаграждение и как може да се защитя? Размерите на основното и

Помощ! Отпускът ми ще изгори No ratings yet.

Една по стара статия от 2013 година, изчерпателна по въпроса. Останали са ми 14 дни отпуск, а до края на годината по график трябва да ползвам само 5. Какво да правя? Ще загубя ли дните, които не съм ползвал? Мога ли да ги прехвърля за догодина, или да помоля шефа да ми плати обезщетение за

Чистете отпуски, за да не ги загубите No ratings yet.

Ако имате останала отпуска от 2013-а и не я вземете до края на тази година, ще я загубите. Парламентът промени Кодекса на труда и поне на книга сложи край на стотиците дни залежали отпуски, които могат да се влачат с години. Направи го заради държавната администрация, но правилата важат за всички компании и институции. Понеже

Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск? No ratings yet.

До 31 декември всяка фирма трябва да изготви график за използване на отпуските през следващата календарна година. Ако не сте го направили – побързайте, преди Инспекция по труда да извърши проверка. Това изискване бе въведено с промени в Кодекса на труда от 2010 година, които предвидиха и нови правила за ползване и отлагане на дните

Прехвърляне на отпуск в следващи години 4/5 (2)

В тази статия ще дадем становище за това дали трябва да се прехвърлят в следващата година само 10 дни от платения годишен отпуск и дали при положение, че цялата или част от отпуската не е ползвана през годината, служителят ще ги загуби и ще може да ползва само 10 работни дни от нея.   Това