ЗДДС

Данъчен кредит

Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит No ratings yet.

Данъчен кредит от ЗДДС, той е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн, за територията на

Регистрация по ЗДДС No ratings yet.

Физическите лица не са ли освободени от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)? Кога да се регистрирам по ЗДДС? Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (тоест между граждани и фирми) по повод регистрацията по ЗДДС. Вижте също и Възстановяване на ДДС от ЕС Според закона, данъчно задължено лице

Данъчен кредит No ratings yet.

Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за получени от него стоки или услуги по облагаема      доставка или от внос; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното      събитие  за облагаема доставка; 

Регистрация по ЗДДС No ratings yet.

Физическите лица не са ли освободени от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)? Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (тоест между граждани и фирми) по повод регистрацията по ЗДДС. Повече Според закона, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и

Справочник за Закона и Правилника за ДДС No ratings yet.

Данъкът върху Добавената Стойност (ДДС) е косвен данък, с който ефективно се облага стойността, която всеки един стопански субект добавя върху закупените от него стоки, суровини или услуги в резултат на тяхната преработка с цел препродажба или тяхната директна препродажба. ДДС работи много опростено. Той се начислява върху стойността на продаваните стоки и услуги на

Възстановяване на данъчен кредит No ratings yet.

Действието на процедурата е регламентирано от: ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – 68 – 81 чл. 92, 93 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) – чл. 62 – 71  Същност на данъка за възстановяване. Основни понятия 1. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ No ratings yet.

Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Така например счетоводителите няма да имат