За ИНФО-КОНСУЛТ ООД

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД е регистрирана в Благоевградски Окръжен съд, още през далечната 1997г. С предмет на дейност „счетоводни услуги; финансови и данъчни консултации; създаване; проектиране, изграждане и внедряване на информационни системи в малки и средни предприятия; изготвяне на икономически обосновки и бизнес програми“.

Фирмата обслужва клиенти от различни сфери на икономиката – търговия, транспорт, строителство, услуги, ИТ бизнес. Благодарение на добре създадената организация и използване на върховите достижения в областта на информационните технологии, водещи до пълна автоматизация на работния процес, фирмата предлага счетоводни услуги на високо професионално равнище.

Предлагани услуги:

Създаване на индивидуален сметкоплан на фирмата.
Оказване на методологическа помощ за оптимизиране на документооборота.
Хронологично завеждане на първични счетоводни документи.
Изготвяне и предаване на дневници, декларации и магнитен носител по ЗДДС.
Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати.
Изготвяне и предаване на данни на магнитен носител изисквани от НОИ.
Изготвяне на всички платежни документи към НОИ и данъчните служби и тяхното подаване в обслужващата банка на клиента.
Изготвяне на годишни данъчни деклараци по ЗКПО и ЗОДФЛ.
Изготвяне и предаване на декларации за патентен данък.
Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството и Закона за статистиката.
Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.
Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими за кандидатствуване за кредит пред банки.

Вашият коментар