Регистрация на основание чл. 97а от зддс при фактура от Facebook 5/5 (2)

Въпрос. Българска фирма (или физическо лице), нерегистрирана по ЗДДС, рекламира във Facebook дейността си, за което получава фактура от Facebook с ирландски VAT номер. Въпросът ми е трябва ли да се регистрира на основание чл. 97а от ЗДДС във връзка с това?Дължи ли ДДС на сумата в издаваната фактура от Facebook? Каква е санкцията, ако