Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Надзорният съвет на НОИ На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основната част от предлаганите промени в подзаконовите нормативни актове са във връзка с …

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове Read More »