Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС Процедура за регистрация по ДДС. Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията. Разгледайте повече за нашите услуги на счетоводна кантора в София […]

Процедура за регистрация по ДДС Read More »