Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

На страницата на МТСП е публикуван за обсъждане и предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС! Най-съществената промяна, която се предвижда е, че в Уведомлението […]

Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ Read More »