ЕКАТТЕ

Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ 5/5 (1)

На страницата на МТСП е публикуван за обсъждане и предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС! Най-съществената промяна, която се предвижда е, че в Уведомлението

Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда No ratings yet.

Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е публикуван за обсъждане на страницата на МТСП. Предвижда се от 01