Започна продажбата на новите държавни облигации

Rate this post

На международните пазари ще бъдат предложени 7-, 12- и 20-годишни книжа, деноминирани в евро

 

Започна продажбата на новите държавни облигации
Започна продажбата на новите държавни облигации

Днес България стартира процедурата по емитиране на нов външен дълг. На международните пазари ще бъдат предложени 7-, 12- и 20-годишни държавни облигации, деноминирани в евро, съобщи агенция Ройтерс. Информация за предстоящата продажба е изпратена до европейски борси от посредниците по продажбата на дълга – банките  „Ситигруп“ (Citigroup), „Ейч Ес Би Си“ (HSBC), „Сосиете Женерал“ (Societe Generale) и „Уникредит“ (UniCredit).

В бюджета за тази година е одобрено поемането на общо 6.9 млрд. лв. нов външен дълг.

Новите седемгодишни дългови книжа се предлагат на инвеститорите със 195 базисни пункта над съответния осреднен лихвен евро суап. Това означава, че към днешна дата предложената годишна лихва по тях е около 2.33%.

12-годишните еврооблигации се предлагат с лихва от 2.88% към днешна дата, а 20-годишните са с премия от 260 базисни пункта над съответния осреднен евро суап, което предполага годишна лихва 3.42%.

Очаква се окончателните параметри по сделката да станат факт до края на днешния ден, посочват четирите банки, които осъществяват аукциона.

В средата на март четирите банки започнаха промоция на българските облигации пред инвеститорите в Мюнхен, Франкфурт, Лондон, Виена и Париж. Според експерти моментът е подходящ за пласиране на нов външен дълг, тъй като лихвите са ниски заради започналата програма за обратно изкупуване на ЕЦБ.

Емитирането на новия външен дълг става няколко седмици, след като парламентът ратифицира договора за посредничество по поемането на задължения на външните пазари между правителството и четирите международни банки. Той ще действа за периода 2015 – 2017 г., а максималната сума на новия външен дълг, който може да бъде поет в този период, е 16 млрд. лв.

Одобрението на договора с финансовите институции предизвика ожесточени дебати в парламента и криза в управляващата коалиция. Основната част от дълга – около 12 млрд. лв., ще се използва за покриване на стари задължения, които трябва да бъдат върнати в този период. Същото важи и за постъпленията от емисиите през тази година.
Източник: https://www.economic.bg/