Законопроект предвижда по-ранна намеса при проблем с банка

Rate this post

Разпоредбата в на новия закон променя срока, в който БНБ може да постави една банка под специален надзор – от 6 на 1 месец

Законопроект предвижда по-ранна намеса при проблем с банка
Законопроект предвижда по-ранна намеса при проблем с банка

Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници предвижда възможност за по-ранна намеса от страна на регулаторните органи, които следят състоянието им.

Един от начините за осъществяването на законопроекта ще е назначаването на временен управител, когато наблюдаващата институция прецени, че това ще подобри финансовото състояние на банката или посредника, или ще помогне за преодоляването на допуснати нарушения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите.

Законопроектът въвежда правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на банки, инвестиционни посредници и лицата, свързани с тях. Той определя Българската народна банка (БНБ) като орган за преструктуриране на банки, а Комисията за финансов надзор (КФН) – като орган за преструктуриране на инвестиционни посредници.

По-голямата част от текстовете са свързани с европейското законодателство в тази област.

С преходните и заключителни разпоредби на новия закон се променя срокът, в който БНБ може да постави една банка под специален надзор – от 6 на 1 месец. Това става с изменения в Закона за кредитните институции.

С новия закон ще бъде създаден Фонд за преструктуриране на банки, който ще се управлява от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Този фонд ще взима решение за събиране на годишните вноски на банките и събирането на извънредни вноски, когато има нужда от още средства.

Предвидено е още фондът да получава средства от други източници за реализация на дейността си – от заеми, дарения, чуждестранна помощ и други.

Законопроектът въвежда и изисквания към банките и инвестиционните посредници за изготвяне и актуализиране на планове за възстановяване, съдържащи мерки и процедури за предприемане на ранни действия в случай на влошаване на финансовото им положение, както и разработването на различни сценарии, които да гарантират непрекъснатост на важните функции.

По отношение на институциите в режим на преструктуриране той предвижда назначаването на извънредни управители, които ще могат да заменят управителните органи на институцията. Те ще бъдат длъжни да предприемат всички мерки за постигане на целите за преструктурирането.

Инструментите за преструктуриране са мостова институция, обособяването на активи, продажба на стопанска дейност и споделяне на загуби.

В съответствие с европейските правила се въвеждат и още 2 допълнителни инструмента за преструктуриране – държавна капиталова подкрепа и временна държавна собственост, които трябва да доведат до финансова стабилизация. Тези инструменти могат да се приложат с решение на Министерския съвет по предложение на финансовия министър.

Източник: https://www.economic.bg/