Защо да проверим условията за забавяне на вноски по ипотечен кредит в Пловдив?

В следващите редове ще разгледаме защо да проверим условията за забавяне на вноски по ипотечен кредит в Пловдив?

Важно е, когато избирате кредит, да сте напълно наясно с условията при забавяне на вноски. Освен размера на начислената лихва за просрочие, важна е и основата, на която се начислява тя. Някои банки начисляват лихвите на основа на пресрочената вноска, а други на основа на остатъчната главница.

Забавяне на вноски по ипотечен кредит в Пловдив

Това може да доведе до много големи разлики в това, което трябва да заплатите при забавяне. В най-добрия случай банките не начисляват такава лихва за определен период от време.

Кредитния посредник ще ви съдейства за вземане на информирано решение да спестите време и пари, както и да сте запознати с възможните последствия. Кои са предимствата на дадена банка и кое може да ви изиграе лоша шега!

Имате нужда от безплатна консултация и оферта от кредитен консултант в Пловдив

0899 85 75 00


Текста е предоставен от АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД. АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка.

Please rate this