Възстановяване на ДДС от Словения

Вие сте транспортна фирма и сте извършвали превози в Европейският съюз събрали сте разходни документи фактури за гориво, пътни такси и др. разходи свързани с дейността на транспортната Ви спедиторска услуга.

Възстановяване на ДДС от Словения

В такъв случай, Вие можете да се свържете с нас и ние ще Ви помогнем с безплатна консултация и с възможност за възстановяване на ДДС от Европейския съюз, както от Словения, така и от други държави на съюза.

Телефон: 0899 85 75 00

Please rate this