Възстановяване на ДДС от Швеция

Rate this post

Искате да възстановите ДДС от Швеция?


Нашата компания се е специлизирала за възстановяване на ДДС от Швеция и Европейския съюз. Имате специален екип от добре обучени кадри които консултират нашите клиенти и извършват услугата на базата на сключени договорни отношения с клиента.

Обадете ни се за БЕЗПЛАТНА консултация 0899 85 75 00


Ако все пак изпитвате трудности и имате нужда от експертно мнение или помощ при възстановяването на ДДС от Швеция, не се колебайте да се свържете с нас на посоченият телефон.

Възстановяване на ДДС от Швеция
Възстановяване на ДДС от Швеция

Кой може да възстанови ДДС от Европейския съюз, платено в ЕС?


а) Вие можете да си възстановите ДДС от Европейският Съюз, ако сте фирма, която е регистрирана по ДДС в България.

б) Имате издадени фактури от Европейският Съюз от фирми, които са Ви начислили ДДС в чужбина.

в) Начисленото ДДС се възстановява за закупените стоки и/или услуги. При които фирмата, би имала право на данъчен кредит,само ако тези стоки или услуги са закупени на територията на България.

Критерии за възстановяване на ДДС от Европейският Съюз: онлайн искане за възстановяване на ДДС


а) Юридическото лице трябва да е регистрирано по ДДС в България, искащо възстановяване на ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос.

б) Юридическото лице не трябва да е извършвало доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване. Освен в случаите на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, които представляват освободени доставки с право на данъчен кредит или с нулева ставка.

Искате да знаете как да направите, възстановяване на ДДС от Швеция? Обадете ни се на посоченият телефон!

Телефон: 0899 85 75 00