Защо да плащаме редовно вноските ни по ипотечният кредит в Пловдив?

Rate this post

В тази статия ще разгледаме основните неща за редовното плащане на вноските по кредита ни и защо да плащаме редовно вноските ни по ипотечният кредит в Пловдив?

При определени условия кредиторите имат право да отнемат имота или друго имущество на кредитополучателя, ако той не плаща редовно задълженията си. Забавяйки някои вноски Вие ще трябва да заплатите допълнителна лихва.

Просрочие на ипотечен кредит в Пловдив

Ако допуснете просрочие в рамките на 30 дни информацията остава в ЦКР /Централен кредитен регистър / и в следващите 5 години се съхранява Вашата история, което може да Ви изиграе лоша шега при одобрението на евнтуални следващи кредити За таксите и комисионните и присъствието им в договора за кредит.

Проверявайте дали в договора Ви за кредит таксите и комисионните са фиксирани или препращат към „Тарифата” на банката, което би могло да доведе до повишаването им в бъдеще. Въведено е ограничение за възможната неустойка при предсрочно погасяване на кредита, като за първите 12 месеца е до 1% от предсрочно погасената сума, а за останалия период банките не могат да начисляват такава неустойка.

Защо да плащаме редовно вноските ни по ипотечният кредит в Пловдив?
Защо да плащаме редовно вноските ни по ипотечният кредит в Пловдив?

Защо да плащаме редовно вноските ни по ипотечният кредит в Пловдив?

Друга съществена промяна е ограничаване на възможността банките да събират такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и не могат да събират повече от веднъж такси или комисионни за едно и също действие.

В случай, че вече сте влезли в ЦКР, поради някаква причина, чрез кредитен посредник може да разберете Какво да направите, за да си изчистите задълженията и как?

След колко време може да си възстановите правото отново да използвате кредит от банка! Кои банки са склонни да направят компромис?

Имате нужда от кредитен консултант в Пловдив

0899 85 75 00


Статията ни е предоставена от АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД. АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка.