% Вноска фонд „ТЗПБ“ от осигурители

Rate this post

Този тип перо отговаря на реда за внасяне на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Тези вноски са за сметка на работодателите и трябва да се внасят по отделен параграф.

% Вноска фонд "ТЗПБ" от осигурители
% Вноска фонд „ТЗПБ“ от осигурители

Необходими са две пера от този вид – едно за лицата родени до 31.12.1959 г., и друго – за родените след 01.01.1960 г. Те се обработват от различни осигурителни модели поради разлика в процентите на осигурителните вноски.

В общия случай перата от този тип имат следните характеристики:

–        Категория перо ­ Удръжки

–         Тип перо ­  % Вноска фонд „ТЗПБ“ от осигурители

–         За сметка на – Работодателя

При перата от този тип се въвеждат следните полета:

·            Процент

Попълването на параграфите и процентите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ става автоматично с функцията „Анализ на състоянието“ на програмата.

Във фиша перата от този тип имат следните изходни полета:

–             База  ­  осигурителен доход

–            Количество – процентът на удръжка

–            Ставка  – минимален осигурителен доход

Процентите на вноската за фонд „ТЗПБ“ са различни и зависят от вида икономическа дейност на предприятието.

Критериите за определяне на вида икономическа дейност за тази вноска се различават от критериите за определяне на реда в таблицата на НАП за минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. Затова е възможен избор на различни дейности по КИД за ДОО и ТЗПБ както в данните на фирмата, така и в данните на периода.

Източник: НОИ