Увеличава се интересът на инвеститорите към Северозападна България

Rate this post

БАИ трябва да играе ролята на медиатор между публичния сектор и бизнеса, казва изпълнителният директор на Агенцията по инвестиции Стамен Янев

Увеличава се интересът на инвеститорите към Северозападна България
Увеличава се интересът на инвеститорите към Северозападна България

За преките инвестиции, перспективите и приоритетите пред България, economic.bg разговаря с изпълнителния директор на Българската агенция по инвестиции (БАИ) Стамен Янев

– Г-н Янев, какви са прогнозите за 2015 г.? Какви инвестиции се очакват в България през тази година? 

Очакванията ни са размерът на преките инвестиции в България за 2015 г. да се запази около миналогодишната сума от приблизително 1.2 млрд. евро. Не се очакват съществени разлики, поради липсата на оживление в европейските икономики. Естествено, нашата цел е това очакване да се опровергае във възходяща посока.

Oсновните сектори, в които най-много се инвестира, са преработващата промишленост, финансовото посредничество и операциите с недвижими имоти. Допълнително, в Българска агенция за инвестиции постъпват голям брой проекти, свързани с промишленост, ИТ, изнасяне на услуги (BPO) и логистика.

Основен приоритет в работата на Агенцията е не само да привлича нови инвеститори, но и да запази тези, които са в България. Затова от БАИ ще проучват техните проблеми и ще им помагат да бъдат преодолявани, особено тези, свързани с административните пречки. Ще работим за привличане на инвестиции за Северозападния район.

– Кои сектори са перспективни и приоритетни за привличането на повече инвестиции?

Най-голям интерес акумулира производствената сфера, високите технологии, услугите, и по-конкретно производството на автомобилни части, информационните и комуникационни технологии, електроника, включително медицинска електроника и електротехника. Перспективен сектор е също така здравеопазването.

– Какви са бъдещите планове за привличане на повече инвестиции към страната ни?

На 22 април народните представители приеха окончателните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които ще се предостави възможност за прилагане на насърчителни мерки за инвестиции, предвидени в закона под формата на схеми, съответстващи на Регламент 651/2014.

Промените дават възможност да продължи пълноценното прилагане на Закона.  Към момента БАИ работи върху нова стратегия за насърчаване на инвестициите. Една от главните ни цели, свързана с тази стратегия, е създаване на механизми на диалог между публичния сектор и бизнеса. Виждаме ролята на БАИ като медиатор и глас на бизнеса към публичните институции.

– Какви предимства имаме спрямо другите държави?

Валутният борд – курсът на лева е фиксиран към еврото,  което дава дългосрочно планиране и прогнозиране на инвестициите, корпоративният данък от 10 %, най–ниски разходи за труд в ЕС, едни от най-ниските оперативни разходи в ЕС, икономическа стабилност и политическа стабилност. Опитваме се да представим продуктът “България”, не като евтино място с най-ниска ставка за труд, а като място с високо квалифицирана работна ръка на конкурентна цена.

– Как се разпределят инвестициите териториално у нас? 

Според НСИ, преките чуждестранни инвестиции в нефинансови предприятия се насищат най-много в Югозападния район (около 59%) и Югоизточния район (около 14%). Очакваме новите данни на НСИ, за да анализираме по-обстойно резултатите.

– Как се развива инвестиционната ефективност у нас?

Положителна тенденция, която наблюдаваме в последно време, е увеличеният интерес на инвеститорите към най-бедния регион на Европейския съюз – Северозападна България. В частност БАИ през последните години сертифицира няколко проекта именно в този регион. Стремежът на БАИ като цяло е да разпределя инвестициите в по-слабо развитите региони.

Източник: https://www.economic.bg/