Министър Седларски: Големите инвеститори в България са не само източник на инвестиции и иновации, но и създават нова култура в българската икономика No ratings yet.

Министър Седларски: Големите инвеститори в България са не само източник на инвестиции и иновации, но и създават нова култура в българската икономика Министърът на икономиката посети завода на „Шнайдер Електрик“ и се запозна с производствения процес Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България! Министърът на икономиката Теодор Седл арски и представители