Цени за абонаментно счетоводно обслужване No ratings yet.

Какви цени за абонаментно счетоводно обслужване, предлагаме ние и какво се включва в пакета? Цени за абонаментно счетоводно обслужване, те зависят от някои фактори. Първият фактор е дали фирмата е регистрирана по ДДС или съответно не е регистрирана по ДДС. При положение, че фирмата е регистрирана по ДДС, трябва да се спазят следните изисквания и