фондове

Младежите вече без втора пенсия No ratings yet.

Цялата осигурителна вноска на започналите първа работа през тази година и неизбрали пенсионен фонд вече отива в НОИ, лишавайки ги от 5% от дохода им Напук на обещанията за преразглеждане и успокоенията, че промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи пренасочване на цялата пенсионноосигурителна вноска към НОИ, част от тях не само са влезли

Депутатите ще разследват пенсионните фондове No ratings yet.

Временна 8-членна комисия от всички партии ще има 1 месец да проучи състоянието на дружествата Народното събрание създаде временна анкетна комисия, която да проучи финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и ефективността от прилагането на регулаторната рамка. Предложението за създаване на подобна комисия дойде от БСП и