Банките – най-добри в оценката и управлението на риска No ratings yet.

Българите са с ниска финансова култура, заяви банкерът Иван Кутлов „Банките са най-добри в правилната оценка и управление на кредитния риск. Рискът в България е по-висок от този в развитите европейски държави. Предстои избирателен подход към клиентите, в зависимост от тяхната надеждност”. Това заяви Иван Кутлов, началник управление „Трежъри” на Обединена българска банка (ОББ) по