Разходите за труд се увеличават

В края на 2014 най-висок ръст в разходите за възнаграждения има при административните и спомагателни дейности През четвъртото тримесечие на 2014 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите с 0.9%, а в строителството […]

Разходите за труд се увеличават Read More »