трудов договор

Какво трябва да знаем при прекратяване на трудовите отношения No ratings yet.

Съществуват разнообразни начини за прекратяване на трудови договори. По-нататък ще се спрем на най-често прилаганите форми и правата и задълженията, които те пораждат за работодателя и служителя. Първо, независимо от формата на прекратяване, служителят винаги имам право да получи следното: – трудово възнаграждение за всеки отработен ден; – парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск,

Работно време No ratings yet.

При сключване на трудов договор задължително условие е уговарянето на продължителността на работния ден или седмица. На практика това означава предварително да се уговори какво ще бъде работното време на работника или служителя. Има различни видове работно време и различни начини на неговото отчитане и всички те са разписани в глава 7 на Кодекса на

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ No ratings yet.

В условията на икономическа криза много работодатели са изправени пред необходимостта да реагират на намаляването на обема на работа, обусловено от спада в потреблението на произвеждани стоки, търсенето на предоставяни услуги и пр. Същите причини могат да доведат и до състояние на спиране на работата (престой по причини, зависещи от работодателя). Поради това зачестяват и

Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение 3.88/5 (4)

Въпрос: При всяка промяна на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит – напр. при промяна на общия процент и размер за всяка година трудов стаж и при промяна на основното възнаграждение трябва ли да се изготвя допълнително споразумение към трудовия договор? Oтговор: Според разпоредбите на Кодекса на труда трудовият договор следва да съдържа

Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014 No ratings yet.

Настоящото е проява на държавническо поведение и разкрива дупки в законодателството (може би и оставени умишлено, за подпомагане на бизнеса на някои почтени бизнесмени може би). Докато дупките не се затворят, редно е всички да знаят за тях, а не само по-равните от равните да ги използват. Съдържание 1. Кой има право на обезщетение за