За някои спорни въпроси при прилагането на запор върху трудовото възнаграждение No ratings yet.

Коментар В тежката икономическа ситуация през последните години значително се увеличи броят на случаите, при които длъжниците не са в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно вноските си по банкови кредити, при което все по-често се прибягва до способите на принудителното изпълнение. В следващите редове ще бъде обърнато внимание само на …

За някои спорни въпроси при прилагането на запор върху трудовото възнаграждение No ratings yet. Read More »