Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения No ratings yet.

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения? Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа). Как се определя дължимият авансов данък? Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се