Кадровата политика на организацията No ratings yet.

Същността и насоките на кадровата политика Кадрова политика на организациятаКадровата политика на организацията е общата насока на работа с персонал, която отразява набор от принципи, методи, набор от правила и норми в областта на работата с персонала, които трябва да бъдат разбрани и формулирани по определен начин. Целта на кадровата политика е да осигури оптимален